נהלים

תכשירים כימיים לשימוש וטרינרי נרשמים בהתאם לתקנות מחלות בעלי חיים (תכשירי חיטוי, ניקוי והדברה), תשמ"ב- 1982. נוהל זה נועד לעדכן ולהבהיר את הדרישות המוטלות על מבקש רישומו של תכשיר כימי לשימוש וטרינרי (רישום, חידוש רישוי ושינוי) ואת אופן הגשתו.

 

 

נוהל הוצאת ציפור מהארץhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/yetzu_tzipor_mahmad.aspxנוהל הוצאת ציפור מהארץ
המלצה למתן פטור מאגרות תשלום לטרקטור חקלאיhttps://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_rishui_traktorim.aspxהמלצה למתן פטור מאגרות תשלום לטרקטור חקלאי
כללים להסדרת הפיקוח על כלבים (תשלום הוצאות הובלה והחזקה במאורת הרשות), התשפ"א – 2020https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/hasdarat_pikuach_klavim_2020.aspxכללים להסדרת הפיקוח על כלבים (תשלום הוצאות הובלה והחזקה במאורת הרשות), התשפ"א – 2020