הערכת אזורי סיכון למחלת הכלבת לשנת 2020הערכת אזורי סיכון למחלת הכלבת לשנת 202027/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/sikun_gavoah_kalevet_2020.aspx
יצוא דגי נוי של מים קרים למדינות האיחוד האירופייצוא דגי נוי של מים קרים למדינות האיחוד האירופי27/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2020/Pages/yetzu_dagey_noy.aspx
מקרה כלבת מספר 3 בתן, בקיבוץ משגב עם - 23.1.20מקרה כלבת מספר 3 בתן, בקיבוץ משגב עם - 23.1.2026/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_3_26-1-2020.aspx
רשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיותרשימת עוסקים כללית בחקלאות אורגנית כולל השעיות26/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2020/Pages/oskim_klalit.aspx
רמות שאריות כימיות מרביות (MRLs) מותרות במוצרים מן החי 2019 תרופותרמות שאריות כימיות מרביות (MRLs) מותרות במוצרים מן החי 2019 תרופות26/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/pirsumim/Pages/sheriot_chimiot_merabiot_5-9-2019.aspx
מכסה מס' 819 - תפוחים מארצות הברית, נגמרה המכסה לוותיקיםמכסה מס' 819 - תפוחים מארצות הברית, נגמרה המכסה לוותיקים26/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/tapuhim819hadashim.aspx
פרסום תשלומים לעסקיםפרסום תשלומים לעסקים26/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspx
לבן זה הכתום החדש? משרד החקלאות מציג: מלכת הבטטות הלבנותלבן זה הכתום החדש? משרד החקלאות מציג: מלכת הבטטות הלבנות25/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/Pages/white_sweetpotato.aspx
Israel Plant Breeders' Rights Gazette NO. 94 January 2020Israel Plant Breeders' Rights Gazette NO. 94 January 202022/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/metapchim/Publications_list/2019/Pages/Gazette94.aspx
פרסום להערות הציבור נוהל תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפרייםפרסום להערות הציבור נוהל תמיכה בקבוצות מתנדבים בחקלאות בישובים כפריים22/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/volunteers_support.aspx
אירועי מחלת הכלבת בישראלאירועי מחלת הכלבת בישראל22/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/airueim kalevet
הסתיימה מכסת שקדים מקולפים מכל העולם – 8021הסתיימה מכסת שקדים מקולפים מכל העולם – 802120/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/michsa_8021.aspx
הארכת המועד להגשת בקשות במסגרת מבחני תמיכה במוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה לשנת 2020הארכת המועד להגשת בקשות במסגרת מבחני תמיכה במוסדות ציבור בתחום גרעיני משימה לשנת 202020/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/tmicha_garinim21012020.aspx
מקרה כלבת מספר 2 בתן, בקיבוץ יפתח - 19.1.20מקרה כלבת מספר 2 בתן, בקיבוץ יפתח - 19.1.2019/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_2_19-1-2020.aspx
הודעה ללולנים, ינואר 2020הודעה ללולנים, ינואר 202019/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2020/Pages/mico_2020.aspx
דו"ח ניצול מכסות יבוא לשנת 2020 - נכון ליום 21.01.2020דו"ח ניצול מכסות יבוא לשנת 2020 - נכון ליום 21.01.202019/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/nitzul_2020/Pages/dohnizulmichsot20012020.aspx
יבוא תוצרת טריהיבוא תוצרת טריה19/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/bdikat_mishlohey_yevu/pirsumim/2020/Pages/totzeret_tria_yevu_2020.aspx
מדד עלות ייצור גפןמדד עלות ייצור גפן19/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/Vine_production_costs.aspx
נוהל עבודה על פי חוק הגליל, שנת 2020נוהל עבודה על פי חוק הגליל, שנת 202019/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2020/Pages/noal_avoda_galil.aspx
הסתיימה מכסת שקדים בקליפה מכל העולם – 8022הסתיימה מכסת שקדים בקליפה מכל העולם – 802219/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/michsa_8022.aspx
מבחן זני חסה בהידרופוניקה בחממה בכפר הנוער בן שמן, קיץ 2019מבחן זני חסה בהידרופוניקה בחממה בכפר הנוער בן שמן, קיץ 201919/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mivhan_zaney_hasa_2019.aspx
בפרדס - הנחיות לחודשים ינואר-פברואר 2020בפרדס - הנחיות לחודשים ינואר-פברואר 202018/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pardes_january_febaruary_2020.aspx
התפתחות שוקי השקדים בישראל ובעולם - סקירה מזווית ישראליתהתפתחות שוקי השקדים בישראל ובעולם - סקירה מזווית ישראלית18/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/development_almond.aspx
מבחן זני חיטה לגרגרים - מולדת, עונת 2019-2018מבחן זני חיטה לגרגרים - מולדת, עונת 2019-201818/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mivhan_zaney_hita_2019.aspx
מבחן זני חיטה לגרגרים - עמק יזרעאל, עונת 2018/19מבחן זני חיטה לגרגרים - עמק יזרעאל, עונת 2018/1918/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mivhan_zaney_hita_emek_izrael_2019.aspx
מבחני זנים בכותנה מסוג פימה - עמק יזרעאל 2019מבחני זנים בכותנה מסוג פימה - עמק יזרעאל 201918/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mivhan_zaney_pima_emek_izrael_2019.aspx
ידיעון האגף לניהול משברים סיכום פעילות לשנת 2019ידיעון האגף לניהול משברים סיכום פעילות לשנת 201915/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/nihul_mashberim/publications/Pages/summery_2019.aspx
תעריפים לאגרות רישיונות דיג (בתוקף עד יולי 2020)תעריפים לאגרות רישיונות דיג (בתוקף עד יולי 2020)15/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2020/Pages/Fee_rates.aspx
חמצה מארה"ב, מספר מכסה 725 - נגמרה המכסה לוותיקיםחמצה מארה"ב, מספר מכסה 725 - נגמרה המכסה לוותיקים15/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/himzavatikim725.aspx
משרד החקלאות מפרסם מידע לקניית תותים מעזהמשרד החקלאות מפרסם מידע לקניית תותים מעזה15/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/gaza_strawberries.aspx
עש התפוח המדומה בהדרים - התמודדות, מניעה והדברהעש התפוח המדומה בהדרים - התמודדות, מניעה והדברה14/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/false_codling_moth_august_2019.aspx
תכשירי הדברה מותרים לשימוש בהדרים המיועדים ליצוא תכשירי הדברה מותרים לשימוש בהדרים המיועדים ליצוא14/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshiri_hadbara_hadarim.aspx
ממשק הטיפול בעשבייה בכרם לקראת החורף הקרב 2019-2020ממשק הטיפול בעשבייה בכרם לקראת החורף הקרב 2019-202013/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_haasabim.aspx
הנחיות למשלוח דגימות למעבדה לסרולוגיההנחיות למשלוח דגימות למעבדה לסרולוגיה13/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/srrologia/Pages/dgimot_serologia.aspx
מידע והנחיות לבדיקת נוכחות נוגדנים נגד כלבת (RFFIT)מידע והנחיות לבדיקת נוכחות נוגדנים נגד כלבת (RFFIT)12/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_kalevet.aspx
נוהל להגדרת צאן המיובא למטרת סיפוחנוהל להגדרת צאן המיובא למטרת סיפוח12/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/Imports_sheep.aspx
פרוטוקול והחלטות ועדת התמיכות לפי נוהל תמיכה בהקמת כלביות להחזקת כלבים (מאורות רשות) לשנים 2019-2020, מיום 11.12.19פרוטוקול והחלטות ועדת התמיכות לפי נוהל תמיכה בהקמת כלביות להחזקת כלבים (מאורות רשות) לשנים 2019-2020, מיום 11.12.1912/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tmichot_klavim/Pages/vaadat_tmicha_klavim_2019.aspx
חוזר בנושא העברת פסדים ממשקים לגידול דגים למפעלים ואתרים מאושרים לחיסול ו/או לטיפול בפסדיםחוזר בנושא העברת פסדים ממשקים לגידול דגים למפעלים ואתרים מאושרים לחיסול ו/או לטיפול בפסדים12/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_dagim/publications/2020/Pages/psadim_mifal_dagim_08-01-20.aspx
מקרה כלבת ראשון לשנת 2020 בתן, במושב דישון - 8.1.20מקרה כלבת ראשון לשנת 2020 בתן, במושב דישון - 8.1.2012/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_1_2020.aspx
דרישות האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים למתן וחידוש היתר ליצרנים יבואנים ומשווקיםדרישות האגף לפיקוח על מזון לבעלי חיים למתן וחידוש היתר ליצרנים יבואנים ומשווקים11/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/drishot_haagaf.aspx
אבחון כלבת - טופס בקשה לבדיקה לבני אדםאבחון כלבת - טופס בקשה לבדיקה לבני אדם11/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/ivhun_kalevet_bney_adam.aspx
מדדים לחקלאות תומכת מגוון ביולוגימדדים לחקלאות תומכת מגוון ביולוגי08/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/indices_agriculture_support_biodiversity.aspx
מיתוג אשכולית אדומה כמוצר איכותי בשווקי העולםמיתוג אשכולית אדומה כמוצר איכותי בשווקי העולם08/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Red-grapefruit-branding.aspx
חוברת תקצירים: דבורים והאבקה מכנס לזכרו של תת-אלוף זוריק לב ז"לחוברת תקצירים: דבורים והאבקה מכנס לזכרו של תת-אלוף זוריק לב ז"ל07/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hovert_takzirim_cenes_dvorim.aspx
בחינת יעילותם של תכשירים שונים להדברת אקרית הוורואה בישראל, קיץ 2019בחינת יעילותם של תכשירים שונים להדברת אקרית הוורואה בישראל, קיץ 201907/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dappn_varroa_destructor.aspx
דוח פעילות - תחנת דור - שנת 2019דוח פעילות - תחנת דור - שנת 201907/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Research_Reports/2019/Pages/sikum_tahant_dor.aspx
דוח פעילות - תחנת גינוסר - שנת 2019דוח פעילות - תחנת גינוסר - שנת 201907/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/Research_Reports/2019/Pages/tahanat_ginosar.aspx
חידוש חמוץ-מתוק: לימון נטול גרעיניםחידוש חמוץ-מתוק: לימון נטול גרעינים07/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/kenes_hadarim.aspx
משרד החקלאות הגיש כתב אישום נגד אזרח שהעביד סוסים למרות מצבם הגופני הקשה משרד החקלאות הגיש כתב אישום נגד אזרח שהעביד סוסים למרות מצבם הגופני הקשה 06/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/horse_abuse.aspx
יבוא מקביל של תכשירי הדברה רשומיםיבוא מקביל של תכשירי הדברה רשומים05/01/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Nosaim/tahshireyhadbara/yevumakbil