דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור לשנת 2019דיווח הממונה על העמדת מידע לציבור לשנת 201902/06/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/publications/Pages/Public_information_2019.aspx
קנדה מחדשת את יבוא העגבניות הטריות מישראלקנדה מחדשת את יבוא העגבניות הטריות מישראל02/06/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/avtahat_briut_tzemah/ptihat_shvakim/Pages/yevu_kanada_agvaniot.aspx
מקרה כלבת מספר 18 לשנת 2020 – בפרה בפסוטהמקרה כלבת מספר 18 לשנת 2020 – בפרה בפסוטה02/06/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_18.aspx
הגמעת מעכב הצימוח מג׳יק והשפעתו על התפתחות אבוקדו 'האס'הגמעת מעכב הצימוח מג׳יק והשפעתו על התפתחות אבוקדו 'האס'02/06/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/the_effect_of_wetting_the_root_zone_with_the_growth_retardent_magic_on_the_development_of_hass_avacodo.aspx
פרסום תשלומים לעסקיםפרסום תשלומים לעסקים02/06/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspx
דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - מאי, 2020דו"ח יבוא מקנה לחודשים ינואר - מאי, 202001/06/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/import_05_2020.aspx
​​תכשירי הדברה להגנת הצומח המורשים למכירה בישראל - פברואר, 2020​​תכשירי הדברה להגנת הצומח המורשים למכירה בישראל - פברואר, 202001/06/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2020/Pages/hadbara_feb_20.aspx
דחיית מועד הגשת קול קורא ליער העירונידחיית מועד הגשת קול קורא ליער העירוני01/06/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/RejectionLetter.aspx
טופס רישום לקבלת דיוור לחקלאיטופס רישום לקבלת דיוור לחקלאי01/06/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/mailing_registration.aspx
חוברת גידול מטילות לביצי מאכל 2019חוברת גידול מטילות לביצי מאכל 201901/06/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hovert_gidul_metilot.aspx
סיוע בגיוס כוח אדם לחקלאות באמצעות לשכות התעסוקהסיוע בגיוס כוח אדם לחקלאות באמצעות לשכות התעסוקה27/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2020/Pages/help_farmers.aspx
רשימת תכשירי הדברה מקוריים וגנריים במיון לפי חומר פעילרשימת תכשירי הדברה מקוריים וגנריים במיון לפי חומר פעיל26/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/reshimat_tachshiri_hadbara_2017.aspx
אמצעים להקלת עומס החום בעופות להטלה אמצעים להקלת עומס החום בעופות להטלה 25/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dafon_ofot_june_2020.aspx
זבוב הפירות הים תיכוני בגידול מנגוזבוב הפירות הים תיכוני בגידול מנגו25/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hanchyot_tiful_zvov_yamtichon.aspx
תנובת החלב של הפרה הישראלית היא מהגבוהות ביותר בעולםתנובת החלב של הפרה הישראלית היא מהגבוהות ביותר בעולם25/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/milk_shavuot.aspx
רשימת תכשירי הדברה לפגעים בבטטהרשימת תכשירי הדברה לפגעים בבטטה24/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_pgahim_batta.aspx
חמאה - אישורים להחרגה מהגדרת מצרך דומה חמאה - אישורים להחרגה מהגדרת מצרך דומה 24/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/similar_product_butter.aspx
הנחיות למגדל בעת בדיקת סלמונלה בלולי הטלההנחיות למגדל בעת בדיקת סלמונלה בלולי הטלה23/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/hanhayot_megadel.aspx
המלצות לחיטוי קרקע ולהדברת פגעי קרקע בגידולי ירקות ופרחים בבקעת הירדןהמלצות לחיטוי קרקע ולהדברת פגעי קרקע בגידולי ירקות ופרחים בבקעת הירדן23/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_hitui_karka.aspx
יבוא מקביל של תכשירי הדברה רשומיםיבוא מקביל של תכשירי הדברה רשומים20/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Nosaim/tahshireyhadbara/yevumakbil
בשל חג עיד אל פיטר, חג סיום חודש הרמדאן, עלול להיווצר מחסור בעופות טריים ברשתות השיווקבשל חג עיד אל פיטר, חג סיום חודש הרמדאן, עלול להיווצר מחסור בעופות טריים ברשתות השיווק20/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/fresh_chickens_ramadan.aspx
סיכום השקעות שהוגשו בוועדה לגידולים חדשים 2014 - 2019סיכום השקעות שהוגשו בוועדה לגידולים חדשים 2014 - 201920/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2020/Pages/סיכום-השקעות-שהוגשו-בוועדה-לגידולים-חדשים-2014---2019.aspx
חשיבות ניקיון מערכות השתייה בלולי הודיםחשיבות ניקיון מערכות השתייה בלולי הודים20/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hancayot_ltipul_ofot.aspx
הודעה לגבי שימוש בתרופה המכילה בציטריצין (Bacitracin) בעופות המיועדים ליצוא למדינות האיחוד האירופאיהודעה לגבי שימוש בתרופה המכילה בציטריצין (Bacitracin) בעופות המיועדים ליצוא למדינות האיחוד האירופאי20/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/pirsumim/2020/Pages/citracinB.aspx
הודעה ליבואנים - אושר יבוא זרעי Craterostigma pumilum מארה"ב ודרום אפריקההודעה ליבואנים - אושר יבוא זרעי Craterostigma pumilum מארה"ב ודרום אפריקה20/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/Craterostigma-pumilum.aspx
אירועי מחלת הכלבת בישראל 2020אירועי מחלת הכלבת בישראל 202019/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/airueim kalevet
הודעת הסדרת הפיקוח על כלבים (עדכון אגרות), התשע"ב-2011הודעת הסדרת הפיקוח על כלבים (עדכון אגרות), התשע"ב-201119/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/hukim/takanot/takanot_kalevet/Pages/hodaa_hasdarat_pikuah_al_klavim_idkun_egrot_2008.aspx
נפתחה ההרשמה לבחינת הרישוי לרופאים וטרינריים שסיימו לימודיהם בחו"לנפתחה ההרשמה לבחינת הרישוי לרופאים וטרינריים שסיימו לימודיהם בחו"ל19/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/RishuiRofeimVetrinarim/Tfasim/Pages/bhinat_rishuy_2019.aspx
הודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונההודעת עדכון למעסיקים עובדים פלסטיניים בענף החקלאות בצל משבר הקורונה19/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/subject/covid19/Pages/palestinian_worker.aspx
استعمال الحبوب الكاملة في تغذية المجترات الصغيرة استعمال الحبوب الكاملة في تغذية المجترات الصغيرة 19/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/استعمال_الحبوب_الكاملة_في_تغذية _لمجترا_ الصغيرة.aspx
הצעה למרשם לייצור מזון רפואי לבעלי חיים במפעלי מזוןהצעה למרשם לייצור מזון רפואי לבעלי חיים במפעלי מזון19/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/mirsham_mazon_baaley_haim.aspx
המלצות להתנהלות בחוות סוסים במזג אוויר שרביהמלצות להתנהלות בחוות סוסים במזג אוויר שרבי19/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/susim_sharav.aspx
מקרה כלבת מספר 17 בפרה בכפר סאלד - 19.5.20מקרה כלבת מספר 17 בפרה בכפר סאלד - 19.5.2019/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet_5-20.aspx
כתבי עת בפורמט דפוסכתבי עת בפורמט דפוס18/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/kitvey_et
Print Library Collection - by authorPrint Library Collection - by author18/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/sfarim/Pages/Library collection - by author.aspx
Print Library Collection - by titlePrint Library Collection - by title18/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/sfarim/Pages/Library collection - by title.aspx
Electronic Books collection of the Kimron Veterinary Institute LibraryElectronic Books collection of the Kimron Veterinary Institute Library18/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/sfarim/Pages/New_items_received_2017.aspx
סיפרייה מכון וטרינרי דו"ח שנתי - 2019סיפרייה מכון וטרינרי דו"ח שנתי - 201918/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/toldot_sifria/Pages/sifria_vet_2019.aspx
Publications of KVI researchers 2019Publications of KVI researchers 201918/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Minhala/sifriya/maamarim_machon/Pages/Publications-of-KVI-researchers-2019.aspx
פרוטוקול דיווח בעת אירועי כשל בעציםפרוטוקול דיווח בעת אירועי כשל בעצים18/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2020/Pages/protocol_keshel.aspx
נוהל אישור מקום הסגר לדגיםנוהל אישור מקום הסגר לדגים17/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/ishur_makom_hesger.aspx
מיכון לשום - משלב השתילה ועד ההובלה לקירורמיכון לשום - משלב השתילה ועד ההובלה לקירור17/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/mikun_shum.aspx
הנחיות והמלצות לשיקום נופי לאחר שריפת יער וחורש בשטחים עירונייםהנחיות והמלצות לשיקום נופי לאחר שריפת יער וחורש בשטחים עירוניים17/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2020/Pages/Landscape_restoration.aspx
טקס חילופי שרים במשרד החקלאותטקס חילופי שרים במשרד החקלאות17/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/ministers_exchange.aspx
מדד עלות ייצור גפן (מאי 2020)מדד עלות ייצור גפן (מאי 2020)16/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/wine_index_may20.aspx
דו"ח המעבדה המרכזית לבריאות דגים 2019דו"ח המעבדה המרכזית לבריאות דגים 201916/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/aquaculture/central_lab/Pages/report_2019.aspx
נוהל יבוא אישי של מזון לחיות מחמד למדינת ישראלנוהל יבוא אישי של מזון לחיות מחמד למדינת ישראל16/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/yevu_mazon_hayot_mahmad_5_20.aspx
הודעה ללולנים, מאי 2020הודעה ללולנים, מאי 202016/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2020/Pages/mico_5_20.aspx
הנחיות מיוחדות בכניסת חיות מחמד לישראל, עקב משבר הקורונההנחיות מיוחדות בכניסת חיות מחמד לישראל, עקב משבר הקורונה13/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/yevu_hayot_mahmad.aspx
הנחיות מיוחדות בכניסת חיות מחמד לישראלהנחיות מיוחדות בכניסת חיות מחמד לישראל13/05/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/import_hayot_mahmad/Pages/import_pets_regulation.aspx