המלצות לגינה קהילתית - חודש דצמברהמלצות לגינה קהילתית - חודש דצמבר14/12/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/subject/ginun_kehilati/dapon/Pages/dec_recom.aspx
פרסום תשלומים לעסקיםפרסום תשלומים לעסקים25/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspx
אירועי מחלת הכלבת בישראל 2020אירועי מחלת הכלבת בישראל 202025/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/airueim kalevet
הדברת זבובים ברפת - סקירת הבעיה והצעות להקטנת המטרדהדברת זבובים ברפת - סקירת הבעיה והצעות להקטנת המטרד25/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/extermination_of_flies_in_a_barn.aspx
עדכון בנושא איסור ניקוי ביציםעדכון בנושא איסור ניקוי ביצים25/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/pirsumim/Pages/egg_wash.aspx
המלצות לממשק הזנה מוגברת בחלב מלא או בתחליב חלבהמלצות לממשק הזנה מוגברת בחלב מלא או בתחליב חלב25/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/feed_interface_recommendations.aspx
מקומה של ישראל כמייצאת תמרים למדינות האיחוד האירופי אל מול שאר מקורות האספקהמקומה של ישראל כמייצאת תמרים למדינות האיחוד האירופי אל מול שאר מקורות האספקה25/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/dates_ue.aspx
הודעה על חופשיות ממחלת הברוצלה - רפת אושה, 25.11.20הודעה על חופשיות ממחלת הברוצלה - רפת אושה, 25.11.2025/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/refet_osha.aspx
מקרה כלבת מספר 40, בתן ביסוד המעלה - 24.11.20מקרה כלבת מספר 40, בתן ביסוד המעלה - 24.11.2024/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet-40-24-11-2020.aspx
מקרה כלבת מספר 41 בתן, בשתולה -24.11.20מקרה כלבת מספר 41 בתן, בשתולה -24.11.2024/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/kalevet-41-24-11-2020.aspx
​תפוח עץ מקנדה, מכסה מס' 9850 - נגמרה המכסה​​תפוח עץ מקנדה, מכסה מס' 9850 - נגמרה המכסה​24/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/tapouhakanada.aspx
הודעה לציבור העצמאים בקיבוצים ובמושבים השיתופיים (המתחדשים) ולרואי החשבון של הקיבוצים והמושבים השיתופיים (המתחדשים)הודעה לציבור העצמאים בקיבוצים ובמושבים השיתופיים (המתחדשים) ולרואי החשבון של הקיבוצים והמושבים השיתופיים (המתחדשים)24/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/hashkaot/publication/2020/Pages/azmaim.aspx
הוצאות חומרים ושירותים ברפת החלב הישראליתהוצאות חומרים ושירותים ברפת החלב הישראלית24/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/expenditure_on_materials_and_services_in_the_barn.aspx
הרינו להודיע על חלוקת 2 מכסות יבוא חדשות לשנת 2021: מכסה מס' 8029 - צנובר מטורקיה ומכסה מס' 8034 מקדמיה מהאיחוד האירופיהרינו להודיע על חלוקת 2 מכסות יבוא חדשות לשנת 2021: מכסה מס' 8029 - צנובר מטורקיה ומכסה מס' 8034 מקדמיה מהאיחוד האירופי24/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2021/Pages/michsothadashot.aspx
הכנת תחמיצים ברפת החלבהכנת תחמיצים ברפת החלב24/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/preparing_silage.aspx
‏מדינת ישראל מובילה בראש דירוג הארגון הבינלאומי: ישראל שיאנית בבקשות לרישום זנים חדשים על-פי הארגון הבינלאומי להגנה על זני צמחים חדשים‏מדינת ישראל מובילה בראש דירוג הארגון הבינלאומי: ישראל שיאנית בבקשות לרישום זנים חדשים על-פי הארגון הבינלאומי להגנה על זני צמחים חדשים24/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/organization_-rating.aspx
מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים 23/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspx
מקרה כלבת מספר 38 – בתן, באזור דוב"ב (מועצה אזורית מרום הגליל)מקרה כלבת מספר 38 – בתן, באזור דוב"ב (מועצה אזורית מרום הגליל)22/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/dovev_38-2020.aspx
איסור יבוא חיות מחמד באמצעות חברת אל על מאוקראינהאיסור יבוא חיות מחמד באמצעות חברת אל על מאוקראינה22/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/Prohibition_imports_Ukraine.aspx
הדברת עשבים במטע, 2020הדברת עשבים במטע, 202021/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/hadbarat_asabim.aspx
​אגס מארה"ב, מכסה מס' 821 - נגמרה המכסה​​אגס מארה"ב, מכסה מס' 821 - נגמרה המכסה​21/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/agsusa.aspx
תוכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 2021תוכנית פיתוח הכפר נוהל תמיכה לשנים 2020 - 202121/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/nehalim/Pages/pituac_kfar_program_2020.aspx
משרד החקלאות מסכם את כל המספרים אודות החקלאות הישראלית - אז מה היה לנו בשנה האחרונה (2019)?משרד החקלאות מסכם את כל המספרים אודות החקלאות הישראלית - אז מה היה לנו בשנה האחרונה (2019)?21/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/last_year.aspx
משרד החקלאות נגד כריתת העצים במסגרת פרויקט ה"מטרו"משרד החקלאות נגד כריתת העצים במסגרת פרויקט ה"מטרו"21/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/trees_metro_lane.aspx
תעודת בריאות לייצוא כלבים וחתולים לאורוגוואיתעודת בריאות לייצוא כלבים וחתולים לאורוגוואי21/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/export_hayot_mahmad/teudot_briut/Pages/export_dogs_cats_Uruguay.aspx
התפרצויות שפעת העופות H5N8התפרצויות שפעת העופות H5N821/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Shapaat_ofot/Pages/H5N8.aspx
נפתחה ההרשמה לבחינת הרישוי לרופאים וטרינרים שסיימו לימודיהם בחו"לנפתחה ההרשמה לבחינת הרישוי לרופאים וטרינרים שסיימו לימודיהם בחו"ל21/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishyonot/Rishui/RishuiRofeimVetrinarim/Tfasim/Pages/bhinat_rishuy_2019.aspx
שר החקלאות ופיתוח הכפר, אלון שוסטר, ושר האוצר, ישראל כ"ץ, גיבשו תוכנית סיוע לעצמאים חברי קיבוץ או מושב שיתופי אשר נפגעו כלכלית מהקורונה בהיקף של 10 מיליון ₪ שר החקלאות ופיתוח הכפר, אלון שוסטר, ושר האוצר, ישראל כ"ץ, גיבשו תוכנית סיוע לעצמאים חברי קיבוץ או מושב שיתופי אשר נפגעו כלכלית מהקורונה בהיקף של 10 מיליון ₪ 18/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Assistance_program.aspx
הודעה דחופה ל- O.I.E מחלה דימומית אפיזואוטית - 17.11.20הודעה דחופה ל- O.I.E מחלה דימומית אפיזואוטית - 17.11.2018/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/Immediate-notification-EHDV-17-11-20.aspx
הודעה ליבואן אישור יבוא זרעי מלפפון מתאילנד - 11.11.20הודעה ליבואן אישור יבוא זרעי מלפפון מתאילנד - 11.11.2018/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/yevu_melafefon_11-11-20.aspx
דיווח המשך מספר 1 לO.I.E - מחלה דימומית אפיזואוטית - 19.11.20דיווח המשך מספר 1 לO.I.E - מחלה דימומית אפיזואוטית - 19.11.2018/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/Follow-up-report-1-EHDV-19-11-20.aspx
נוהל הוצאת ציפור מהארץנוהל הוצאת ציפור מהארץ17/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/yetzu_tzipor_mahmad.aspx
מקרה כלבת מספר 35 – בתן, באזור קיבוץ הגושריםמקרה כלבת מספר 35 – בתן, באזור קיבוץ הגושרים17/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/mikre_37.aspx
מקרה כלבת מספר 36 – בתן, באזור להבות הבשןמקרה כלבת מספר 36 – בתן, באזור להבות הבשן17/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/mikre_36.aspx
מקרה כלבת מספר 37 – בתן, באזור אתר אבל בית מעכה, ליד מטולהמקרה כלבת מספר 37 – בתן, באזור אתר אבל בית מעכה, ליד מטולה17/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/mikre_37-2020.aspx
הכדאיות הכלכלית בתחזוקת גן בר-קיימאהכדאיות הכלכלית בתחזוקת גן בר-קיימא16/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/sustainable_gardening.aspx
התאמת ייצור חלב עיזים במשק למצב השוקהתאמת ייצור חלב עיזים במשק למצב השוק16/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/adjusting_go_t-milk_production.aspx
פרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים 03.11.2020פרוטוקול ועדת תמיכות גרעינים משימתיים 03.11.202016/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/chativa_lehityashvut/gareinim/publications/Pages/protocol03112020.aspx
יבוא מקביל של תכשירי הדברה רשומיםיבוא מקביל של תכשירי הדברה רשומים15/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Nosaim/tahshireyhadbara/yevumakbil
ייבוש זבל המדרכים במאצרות בעזרת מאוורריםייבוש זבל המדרכים במאצרות בעזרת מאווררים15/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/drying_garbage.aspx
גידול אוכמניות, פטל ואוסנה במצע מנותק בדישון אורגני לעומת דישון כימי גידול אוכמניות, פטל ואוסנה במצע מנותק בדישון אורגני לעומת דישון כימי 15/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/growing_blueberries.aspx
המלצה למתן פטור מאגרות תשלום לטרקטור חקלאיהמלצה למתן פטור מאגרות תשלום לטרקטור חקלאי15/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_rishui_traktorim.aspx
הודעה ללולנים - נובמבר, 2020הודעה ללולנים - נובמבר, 202015/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2020/Pages/mico_11-20.aspx
פסק דין בנושא הברחה והתעללות בבעלי כנף - 27.2.20פסק דין בנושא הברחה והתעללות בבעלי כנף - 27.2.2015/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/hukim/piskey_din_vet/Pages/protocol_27-2-20.aspx
מחירי תוצרת הארץ - כתובת חדשה לאתר ולאפליקציהמחירי תוצרת הארץ - כתובת חדשה לאתר ולאפליקציה15/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/subject/price_agricultural_produce/Pages/site-and-application.aspx
העגבניות שהסתננו ללא דרכון: מפקחי משרד החקלאות ופיתוח הכפר חשפו כ-800 ק"ג עגבניות שהוברחו מטורקיה העגבניות שהסתננו ללא דרכון: מפקחי משרד החקלאות ופיתוח הכפר חשפו כ-800 ק"ג עגבניות שהוברחו מטורקיה15/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/tomatoes.aspx
סיכום ניטור סלמונה בתרנגולות לביצי הטלה - אוקטובר, 2020סיכום ניטור סלמונה בתרנגולות לביצי הטלה - אוקטובר, 202015/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/salmonela_september_2020.aspx
קורונה (19-Covid) ובעלי חיים עדכון – 15.11.20קורונה (19-Covid) ובעלי חיים עדכון – 15.11.2014/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/co19_animals.aspx
על אף השעה המאוחרת, על אף הדופן הכפולה – סוכלה הברחה של 9,000 ביצים מהרשות הפלסטיניתעל אף השעה המאוחרת, על אף הדופן הכפולה – סוכלה הברחה של 9,000 ביצים מהרשות הפלסטינית14/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/eggs.aspx
רשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרבייםרשימת מפעלים מאושרים ליבוא בשר וקרביים14/11/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/yevu_basar/Pages/mifalim_yevu.aspx