תכשירי הדברה מותרים לשימוש בתפוחי-אדמה המיועדים ליצוא - 2020-21תכשירי הדברה מותרים לשימוש בתפוחי-אדמה המיועדים ליצוא - 2020-2120/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_for_export_in_potatoes.aspx
מחלת הלפטוספירוזיס (עכברת) - ריענוןמחלת הלפטוספירוזיס (עכברת) - ריענון16/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/About/hozrim/hozrim/Pages/achberet.aspx
ימים ושעות פעילות מעברים חגי תשרי 2020ימים ושעות פעילות מעברים חגי תשרי 202016/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/pizuach/publication/Pages/tishrey_2020.aspx
אירוע שחפת, במושבה כנרת - 16.9.20אירוע שחפת, במושבה כנרת - 16.9.2015/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/shahefet_kineret-16-9-2020.aspx
חלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייה מירדןחלוקת רישיונות ליבוא זיתים טריים לתעשייה מירדן15/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/zeytim.aspx
השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות מזהירים: אין לרכוש מוצרים שמקורם במפעל "בשר הגלילי"השירותים הווטרינרים במשרד החקלאות מזהירים: אין לרכוש מוצרים שמקורם במפעל "בשר הגלילי"15/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/basar_haglili.aspx
מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים מידע אודות ימי אימוץ אזוריים של כלבים 15/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/Pages/imutz_klavim.aspx
משרד החקלאות ערוך ומוכן לחגי תשרי – אין צפי למחסור בתוצרת חקלאיתמשרד החקלאות ערוך ומוכן לחגי תשרי – אין צפי למחסור בתוצרת חקלאית14/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/agricultural_product.aspx
נוהל לפיקוח על מתקנים סגורים לגידול דגי קוי החופשיים מנגיף הרפס של קוינוהל לפיקוח על מתקנים סגורים לגידול דגי קוי החופשיים מנגיף הרפס של קוי14/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_mitkanim_sgurim_01-11-18.aspx
ענפי החקלאות השונים נקבעו כענפים חיוניים למשק ויוכלו להמשיך לספק לציבור מזון טרי גם בתקופת הסגרענפי החקלאות השונים נקבעו כענפים חיוניים למשק ויוכלו להמשיך לספק לציבור מזון טרי גם בתקופת הסגר13/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/quarantine_in_agricultere.aspx
עלון ענף הפרחים מספר 26עלון ענף הפרחים מספר 2613/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/shaham_subject/alon_anaf_flowers/Pages/alon_anaf_prachim_26.aspx
לקראת ראש השנה - נתוני הצריכה של המאכלים הפופולאריים לקראת ראש השנה - נתוני הצריכה של המאכלים הפופולאריים 13/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/rosh_hashana_consumption.aspx
הודעה לכלל היבואניםהודעה לכלל היבואנים13/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/tokefrishyonot.aspx
נוהל לניטור מחלות רשומות במשקים לגידול דגי נוי של מים קרים במערכות פתוחות, המיועדים לייצואנוהל לניטור מחלות רשומות במשקים לגידול דגי נוי של מים קרים במערכות פתוחות, המיועדים לייצוא13/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/nohal_nitur_meshkey_dagim.aspx
חיסון בקר, צאן וחזירים נגד מחלת הפה והטלפיים - 2020-2021חיסון בקר, צאן וחזירים נגד מחלת הפה והטלפיים - 2020-202112/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/VetBasade/Pirsumim/2020/Pages/hisun_bakar_.aspx
ליזיאנטוס – הנחיות לעונת הסתיוליזיאנטוס – הנחיות לעונת הסתיו12/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/instructions_for_the_season_in_growing_lisianthus.aspx
טיוטת נוהל תמיכה ברשויות מקומיות לצמצום התרבות כלבים משוטטים בתחומן לשנת 2020 - להערות הציבורטיוטת נוהל תמיכה ברשויות מקומיות לצמצום התרבות כלבים משוטטים בתחומן לשנת 2020 - להערות הציבור12/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/shirutim/rishum_klavim_vehisun_kalevet/tmichot_klavim/Pages/tyota_nohal_tmicha_klavim_20.aspx
פרסום תשלומים לעסקיםפרסום תשלומים לעסקים12/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/tnufa/publications/Pages/pirsum_tashlumim_leasakim.aspx
גידול בצל, ספטמבר 2020גידול בצל, ספטמבר 202009/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/gidul_batzal.aspx
פתיחת מכסת יבוא מלפפון בפטור ממכס מירדן - מספר מכסה 7012פתיחת מכסת יבוא מלפפון בפטור ממכס מירדן - מספר מכסה 701209/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/melafefon.aspx
תפוח עץ ממרקוסור, מכסה מס' 8088 - נגמרה המכסהתפוח עץ ממרקוסור, מכסה מס' 8088 - נגמרה המכסה09/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/tapuh_markusur.aspx
סיכום מבחני זנים ארציים בחיטת הלחם בעונת 2020-2019סיכום מבחני זנים ארציים בחיטת הלחם בעונת 2020-201909/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/summary_of_a_variety_of_bread_wheat_varieties.aspx
מבחן זני בזיל, אביב, כיכר סדוםמבחן זני בזיל, אביב, כיכר סדום09/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/test_strains_basil.aspx
הנחיות לעונה למגדלי זיתהנחיות לעונה למגדלי זית09/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/season_guidelines_for_olive_growers.aspx
שעות פעילות יחידת יבוא יצוא בחול המועד סוכות תשפ"א 2020שעות פעילות יחידת יבוא יצוא בחול המועד סוכות תשפ"א 202009/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/yevu_yetzu_20.aspx
הדברת פגעים בגידול קנאביס רפואיהדברת פגעים בגידול קנאביס רפואי08/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/publication/Pages/hadbarat_pgaim_gidul_canaabis_refui.aspx
תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד ליצוא - 2020-21תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד ליצוא - 2020-2108/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_for_export_in_pepper.aspx
תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד ליצוא – 2020-21תכשירי הדברה מותרים לשימוש בפלפל המיועד ליצוא – 2020-2108/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/pesticides_for_export_in_eggplant.aspx
דרישות לרישום תכשירים כימייםדרישות לרישום תכשירים כימיים08/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/Procedures/Pages/rishum-tachshirim.aspx
מחקרים בקאלה אתיופיקה: חלק א' - השפעת סוג הפקעת ועומד השתילה על היבול בקאלה אתיופיקה 'ישראלית'מחקרים בקאלה אתיופיקה: חלק א' - השפעת סוג הפקעת ועומד השתילה על היבול בקאלה אתיופיקה 'ישראלית'08/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Cala_Ethiopia.aspx
חווה משפחתית עם תהודה עולמיתחווה משפחתית עם תהודה עולמית08/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/famaliy_farm.aspx
תאורה והשקיה בצמחי ביתתאורה והשקיה בצמחי בית08/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/lighting_and_irrigation_in_houseplants.aspx
נהלי הגנת הצומח ביצוא פרחים לאירופה - עדכוןנהלי הגנת הצומח ביצוא פרחים לאירופה - עדכון07/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Plant-protection-in-flower-exports.aspx
הוראות טיפול בפרח הקטוףהוראות טיפול בפרח הקטוף07/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/care_instructions_for_the_picked_flower.aspx
ספארי סנסט - הנחיות לעונה לקראת הסתיו ספארי סנסט - הנחיות לעונה לקראת הסתיו 07/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/safari_sunset_guidelines_for_the_fall_season.aspx
לימוניום - הנחיות לעונת הסתיולימוניום - הנחיות לעונת הסתיו07/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/limonium.aspx
צמח האמברוסיה הפולש ומקומו בישראלצמח האמברוסיה הפולש ומקומו בישראל07/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/asabimraim/pirsumim/Pages/Ambrosia.aspx
גיבסנית - הנחיות לעונת הסתיוגיבסנית - הנחיות לעונת הסתיו07/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Gypsophila.aspx
דלפיניום בלודונה – הנחיות לעונת הסתיודלפיניום בלודונה – הנחיות לעונת הסתיו07/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Delphinium.aspx
מבחן זני נוריות, 2019/20מבחן זני נוריות, 2019/2007/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Ranunculus.aspx
מבחן זני קאלה צבעונית של המטפח 'קפטיין' - Captain בתנאי הגליל התחתון בישראל – עונת גידול 2019/20מבחן זני קאלה צבעונית של המטפח 'קפטיין' - Captain בתנאי הגליל התחתון בישראל – עונת גידול 2019/2007/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/zantedeschia.aspx
אקלום קיפודן גלואי כחול ועכנאי הדור (Echium candicans) כפרחי קטיף בערבהאקלום קיפודן גלואי כחול ועכנאי הדור (Echium candicans) כפרחי קטיף בערבה07/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/echinops_adenocaulos.aspx
השפעת תוספת תאורת לד פוטוסינתטית על יבול ורדים ואיכותם - סיכום שנת הניסוי הראשונההשפעת תוספת תאורת לד פוטוסינתטית על יבול ורדים ואיכותם - סיכום שנת הניסוי הראשונה07/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Photosynthetic_LED_lighting_on_a_roses_-crop.aspx
בחזית ההדברה בגידולי הפרחים – לחודשי סוף הקיץ והסתיובחזית ההדברה בגידולי הפרחים – לחודשי סוף הקיץ והסתיו07/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/In_front_of_the_pesticide_in_flower_crops.aspx
השפעת ריכוז מווסתי הצמיחה ג'יברלין וציטוקינין על פריחה של קאלה אתיופיקההשפעת ריכוז מווסתי הצמיחה ג'יברלין וציטוקינין על פריחה של קאלה אתיופיקה07/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/effect_of_concentration_of_growth_regulators_gibberlin_and_cytokinin_on_cala_ethiopica_flowering.aspx
קורקומה - ייצור עציצים פורחים ופרחים לקטיף מזנים חדשים קורקומה - ייצור עציצים פורחים ופרחים לקטיף מזנים חדשים 07/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/curcuma_production_of_flowering_pots.aspx
מחקרים בתחום הפרחים במו"פ ערבה תיכונה וצפונית – תמרמחקרים בתחום הפרחים במו"פ ערבה תיכונה וצפונית – תמר07/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Research-in-the-field-of-flowers.aspx
פרח שעווה – הנחיות לעונת הסתיופרח שעווה – הנחיות לעונת הסתיו06/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/wax_flower_guidelines_for_the_fall_season.aspx
ורדים – הנחיות גידול לסתיו ורדים – הנחיות גידול לסתיו 06/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/instructions_for_growing_roses.aspx
כלנית - הנחיות לעונת הסתיוכלנית - הנחיות לעונת הסתיו06/09/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/anemone_guidelines_for_the_fall_season.aspx