מועד קבלת קהל ביחידת יבוא יצוא בשירותי הווטרינריים, במהלך חג הפסח - אפריל, 2020מועד קבלת קהל ביחידת יבוא יצוא בשירותי הווטרינריים, במהלך חג הפסח - אפריל, 202005/04/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/yevu_yetzu_4_2020.aspx
רשמים מיום עיון 'גפן יין - עבר, הווה עתיד' - 1.3.2020רשמים מיום עיון 'גפן יין - עבר, הווה עתיד' - 1.3.202005/04/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/yom_iun_gefen_3-20.aspx
סיכום ניטור סלמונה בתרנגולות לביצי הטלה - מרץ, 2020סיכום ניטור סלמונה בתרנגולות לביצי הטלה - מרץ, 202005/04/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/salmonela_3_20.aspx
נוהל תמיכה ביבוא ביצי מאכל בהיטס - משבר הקורונהנוהל תמיכה ביבוא ביצי מאכל בהיטס - משבר הקורונה05/04/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/tmicha/Pages/eggs_flying.aspx
נוהל תמיכה ביבוא ביצים מאוקראינה משבר הקורונהנוהל תמיכה ביבוא ביצים מאוקראינה משבר הקורונה05/04/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/tmicha/Pages/Ukraine_egss.aspx
משלוח ראשון של ביצים בטיסה יינחת הלילה בישראלמשלוח ראשון של ביצים בטיסה יינחת הלילה בישראל05/04/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/flying_eggs.aspx
הבהרת השירותים הווטרינריים בנוגע לתכשיר "סימקסין X" המיוצר ומשווק על ידי חברת סיקמקס בע"מהבהרת השירותים הווטרינריים בנוגע לתכשיר "סימקסין X" המיוצר ומשווק על ידי חברת סיקמקס בע"מ04/04/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2020/Pages/simexin.aspx
מיזם זירות המסחר הדיגיטליות לתוצרת טרייה של משרד החקלאות ורשות החדשנות החל לפעול מוקדם מהצפוי ולאור המצב, בנוסף על המתוכנן, יאפשר מכירה ישירה מהחקלאי לצרכןמיזם זירות המסחר הדיגיטליות לתוצרת טרייה של משרד החקלאות ורשות החדשנות החל לפעול מוקדם מהצפוי ולאור המצב, בנוסף על המתוכנן, יאפשר מכירה ישירה מהחקלאי לצרכן04/04/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/digital_retail.aspx
הודעה למגדלי עופות להטלה הודעה למגדלי עופות להטלה 04/04/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/פרסומים/2020/Pages/megadle_hatala.aspx
אירועי מחלת הכלבת בישראלאירועי מחלת הכלבת בישראל04/04/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Machon/maabada_kalevet/airueim kalevet
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה ביבוא ביצי מאכל בהיטס - משבר הקורונה טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה ביבוא ביצי מאכל בהיטס - משבר הקורונה 02/04/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/flight_import_eggs.aspx
קול קורא לרעיונות מהציבור הרחב בנושא שיפורים והקלות רגולטוריות לאור משבר הקורונה בתחומי הפעולה של משרד החקלאותקול קורא לרעיונות מהציבור הרחב בנושא שיפורים והקלות רגולטוריות לאור משבר הקורונה בתחומי הפעולה של משרד החקלאות02/04/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/regulatory_policy/publications/Pages/Regulatory_reliefs.aspx
התנהלות באורוות סוסים בעת משבר מגפת הקורונה - עדכוניםהתנהלות באורוות סוסים בעת משבר מגפת הקורונה - עדכונים01/04/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/pirsumim/Pages/herum_susim.aspx
התנהלות באורוות סוסים בעת משבר מגפת הקורונההתנהלות באורוות סוסים בעת משבר מגפת הקורונה01/04/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_susim/Pages/susim_herum.aspx
מפקחי משרד החקלאות סיכלו מספר ניסיונות הברחה של ביצים ללא פיקוח. מפקחי המשרד מגבירים מאמץ דווקא עתה, שמדפי הביצים מתרוקנים שניות לאחר שסודרו עם סחורה חדשה, וניסיונות ההברחה גובריםמפקחי משרד החקלאות סיכלו מספר ניסיונות הברחה של ביצים ללא פיקוח. מפקחי המשרד מגבירים מאמץ דווקא עתה, שמדפי הביצים מתרוקנים שניות לאחר שסודרו עם סחורה חדשה, וניסיונות ההברחה גוברים01/04/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/Smuggling_eggs.aspx
הסתיימה חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל מכסה 7025 WTO, בהיקף של 4,000 טוןהסתיימה חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל מכסה 7025 WTO, בהיקף של 4,000 טון01/04/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/onion7025.aspx
מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החקלאות ופיתוח הכפר בפעילות חיונית דחופה של מתנדבים בעבודות חקלאיות (הוראת שעה)מבחנים לחלוקת כספים לצורך תמיכה של משרד החקלאות ופיתוח הכפר בפעילות חיונית דחופה של מתנדבים בעבודות חקלאיות (הוראת שעה)01/04/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/mitnadvim_tmicha.aspx
רשימת עצי ריבוי מסומנים (אבוקדו) - רכב וכנות, אפריל, 2020רשימת עצי ריבוי מסומנים (אבוקדו) - רכב וכנות, אפריל, 202001/04/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/avocado_etzim_2019_2020.aspx
התנהלות באורוות סוסים בעת משבר מגפת הקורונההתנהלות באורוות סוסים בעת משבר מגפת הקורונה01/04/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/subject/covid19/Pages/horses_coronavirus.aspx
התנהלות בפינות חי ובגני חיות בעת משבר מגפת הקורונההתנהלות בפינות חי ובגני חיות בעת משבר מגפת הקורונה01/04/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_gamal_pinot_hay/Pages/pinot_hay.aspx
דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - מרץ, 2020דו"ח יבוא בקר וצאן לחודשים ינואר - מרץ, 202031/03/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/yevu_mikne/Pages/yevu_mikne_3_2020.aspx
חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא כוספת סויה - מכסה 2305 - מפרגוואי-מרקוסורחלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא כוספת סויה - מכסה 2305 - מפרגוואי-מרקוסור31/03/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/soy.aspx
רשימת תכשירים וטרינריים רשומים לחיטוי, ניקוי והדברה - בתוקף מתאריך 29.3.20רשימת תכשירים וטרינריים רשומים לחיטוי, ניקוי והדברה - בתוקף מתאריך 29.3.2030/03/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2020/Pages/tachshirey_nikuy_hadbara_vet.aspx
משרד חקלאות מתגבר את יבוא הביצים במטרה להגדיל את כמויות הייבוא עוד לפני ליל הסדרמשרד חקלאות מתגבר את יבוא הביצים במטרה להגדיל את כמויות הייבוא עוד לפני ליל הסדר29/03/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/import_eggs.aspx
סיכום נתוני סלמונלה בהטלה - פברואר 2020סיכום נתוני סלמונלה בהטלה - פברואר 202029/03/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/Pirsumim/2020/Pages/salmonela_metilot.aspx
רשימת התכ​שירים​ הכימיים הרשומים לשימוש וטרינרי (בתוקף מיום - 9.2.20)​​רשימת התכ​שירים​ הכימיים הרשומים לשימוש וטרינרי (בתוקף מיום - 9.2.20)​​29/03/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TachshirimTrufot/Pirsumim/2020/Pages/tachshirim_chimim.aspx
משרד החקלאות ורשות המים: מכסת המים לחקלאות תגדל באופן זמני זאת לאור הגידול המשמעותי בכמויות המזון שנדרשים החקלאים לגדל עבור האוכלוסייהמשרד החקלאות ורשות המים: מכסת המים לחקלאות תגדל באופן זמני זאת לאור הגידול המשמעותי בכמויות המזון שנדרשים החקלאים לגדל עבור האוכלוסייה29/03/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/michsat_maim.aspx
הדברת פגעים באבטיחהדברת פגעים באבטיח29/03/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/tachshirim_lhadbarat_avatiach.aspx
מידע על זירות המסחר הדיגיטליות לממכר תוצרת חקלאית טרייהמידע על זירות המסחר הדיגיטליות לממכר תוצרת חקלאית טרייה28/03/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/digital_retail.aspx
עצי שלטית מקומטת - דפוןעצי שלטית מקומטת - דפון28/03/2020 21:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/forest_commissioner/pirsumim/2020/Pages/shiltit.aspx
התנהלות עם גמלים בעת משבר מגפת הקורונההתנהלות עם גמלים בעת משבר מגפת הקורונה25/03/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/briut_gamal_pinot_hay/Pages/gmalim_herum.aspx
המשך חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא מלפפון - מכסה WTO 7026 המשך חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא מלפפון - מכסה WTO 7026 25/03/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/cucumbers.aspx
שינויים בהתנהלות אגף הפיקוח על מזון לבעלי חיים בעקבות משבר קורונהשינויים בהתנהלות אגף הפיקוח על מזון לבעלי חיים בעקבות משבר קורונה25/03/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/mispo/Pages/pikuah_mazon_herum.aspx
הודעה ליבואנים - שינוי במקום בדיקת ענבים טריים מדרום אפריקההודעה ליבואנים - שינוי במקום בדיקת ענבים טריים מדרום אפריקה24/03/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/hodaotleyevuan/Pages/grape_south_africa.aspx
דבורים במקשה - הנחיות להאבקת אבטיח ומלוןדבורים במקשה - הנחיות להאבקת אבטיח ומלון24/03/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/dapon_dvorim_pollination.aspx
הודעה ללולנים, מרץ 2020הודעה ללולנים, מרץ 202024/03/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Ofot/dohot_microplasma_ofot/2020/Pages/mico_3_2020.aspx
הודעה על הקלות נוספות לחקלאים בכל הקשור לניוד עובדים זרים בתקופת מגפת הקורונההודעה על הקלות נוספות לחקלאים בכל הקשור לניוד עובדים זרים בתקופת מגפת הקורונה24/03/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/subject/covid19/Pages/hakalot.aspx
חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא מלפפון - מכסה WTO 7026חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא מלפפון - מכסה WTO 702623/03/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/michsa_ptor.aspx
דיווח המשך 1 ל-O.I.E, שפעת העופות - 19.3.20דיווח המשך 1 ל-O.I.E, שפעת העופות - 19.3.2023/03/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/shapaat_ofot_1_19-03-20.aspx
דיווח 5 ל-O.I.E קטרת העור - 19.3.20דיווח 5 ל-O.I.E קטרת העור - 19.3.2023/03/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/Apidmiology/dohot_dhufim_oie/2020/Pages/kateret_or_5_-19-03-20.aspx
פרוטוקול הוועדה המייעצת לתחום צער בעלי חיים, בנושא כלבים משוטטים: גיבוש דרכי פעולה לאימוץ אחראי - 31.10.19פרוטוקול הוועדה המייעצת לתחום צער בעלי חיים, בנושא כלבים משוטטים: גיבוש דרכי פעולה לאימוץ אחראי - 31.10.1923/03/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/TzaarBaleyChaim/Pirsumim/2020/Pages/vaada_klaim_meshotetim_31-10-19.aspx
הודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת בשטחי הבטיחה ומגדל-גינוסרהודעה בדבר אזורים אסורים לדיג בים כנרת בשטחי הבטיחה ומגדל-גינוסר22/03/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/fishery/publication/2020/Pages/betiha_2020.aspx
התנהלות בפינות חי ובגני חיות בעת משבר מגפת הקורונההתנהלות בפינות חי ובגני חיות בעת משבר מגפת הקורונה22/03/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/subject/covid19/Pages/pinot_hay_ganey_hayot.aspx
טיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה ביבוא ביצים מאוקראינה - משבר הקורונהטיוטה להערות הציבור - נוהל תמיכה ביבוא ביצים מאוקראינה - משבר הקורונה22/03/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/eggs_import_coronavirus.aspx
הבהרה: חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל - מכסה 7025 WTOהבהרה: חלוקת רישיונות מכסה בפטור ממכס ליבוא בצל - מכסה 7025 WTO21/03/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/sahar_hutz/publication_list/2020/Pages/michsot_batzal_4000.aspx
דוחות ביקורת של המדינות שמייצאות מוצרים מן החי לישראלדוחות ביקורת של המדינות שמייצאות מוצרים מן החי לישראל21/03/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/PikuachMotzarimMechai/dochot_bikoret
הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב - רבעון 2 2020הודעה על המחיר הרבעוני לליטר חלב - רבעון 2 202018/03/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/matara_price_2_20.aspx
טיוטת מבחני תמיכה בפעילות חיונית דחופה של מתנדבים בעבודות חקלאיות (הוראת שעה) - להערות הציבורטיוטת מבחני תמיכה בפעילות חיונית דחופה של מתנדבים בעבודות חקלאיות (הוראת שעה) - להערות הציבור18/03/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/technun_calcali/behalim/Pages/volunteers_in_an_emergency.aspx
רשימה של שיטות ידידותיות לסביבה, המורשות לשימוש במטרה להפחית נזקים של כמה חרקים הפוקדים את הכרםרשימה של שיטות ידידותיות לסביבה, המורשות לשימוש במטרה להפחית נזקים של כמה חרקים הפוקדים את הכרם18/03/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/shaham/ProfessionalInformation/Pages/Friendly_methods_for_reducing_damage_from_the_Mediterranean_fruit_fly.aspx
תיירון - עלון לענייני תיירות חקלאית (גליון 31 - 2020)תיירון - עלון לענייני תיירות חקלאית (גליון 31 - 2020)18/03/2020 22:00:00https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/reshut_technun/technun_kafri/publication/2020/Pages/mtyaron_letyaron.aspx