חוקים

 

 

חוק הגנת הצומח התשט"ז-1956https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/laws/Pages/hok haganat hatzomeah.aspxחוק הגנת הצומח התשט"ז-1956חוק הגנת הצומח התשט"ז
חוק הזרעים התשט'ז-1956https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/laws/Pages/hok hazraim.aspxחוק הזרעים התשט'ז-1956
חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו התשי"ד 1954https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/laws/Pages/hok lepikuah al yatzu.aspxחוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו התשי"ד 1954
חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א 2011https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/laws/Pages/Law for Inspection of Plant Production and Marketing.aspxחוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א 2011חוק לפיקוח על ייצור הצמח ושיווקו, התשע"א 2011
חוק ותקנות להסדרת תוצרת אורגנית התשס"ה 2005 / Law for Regulation of Organic Produce 5765-2005https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/laws/Pages/Law for the Regulation of Organic Produce.aspxחוק ותקנות להסדרת תוצרת אורגנית התשס"ה 2005 / Law for Regulation of Organic Produce 5765-2005Law for the Regulation of Organic Produce-חוק להסדרת תוצרת אורגנית התשס"ה 2005
צו הגנת הצומח (ביעור נגעים בכותנה) התש'ח-1958https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/laws/Pages/tzav haganat hatzomeah.aspxצו הגנת הצומח (ביעור נגעים בכותנה) התש'ח-1958
צו הגנת הצומח (ביעור נגעים בצמחים באזור הערבה ורמת הנגב)-1994https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/laws/Pages/tzav haganat hatzomeh arava.aspxצו הגנת הצומח (ביעור נגעים בצמחים באזור הערבה ורמת הנגב)-1994
צו הפיקוח על מצרכים ושרותיםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Laws/laws/Pages/tzav pikuh al.aspxצו הפיקוח על מצרכים ושרותים