אקדמיה

 

 

אוניברסיטת קולורדו המחלקה לאנטומולוגיהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/academic/Pages/colorado.aspxאוניברסיטת קולורדו המחלקה לאנטומולוגיה
אוניברסיטת דיוויס קליפורניהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/academic/Pages/deivis university.aspxאוניברסיטת דיוויס קליפורניה
Seeds Certification Service - אוניברסיטת אורגוןhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/academic/Pages/Seeds Certification Service.aspxSeeds Certification Service - אוניברסיטת אורגון