חקלאות בעולם

 

 

BBSRC Life - Exploring the Science and Issues of Modern Biological Researchhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/haklaut_olam/Pages/BBSRC Life - exploring the science and issues of modern biological research.aspxBBSRC Life - Exploring the Science and Issues of Modern Biological Research
אירגון הקודקס הבינלאומיhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/haklaut_olam/Pages/codex.aspxאירגון הקודקס הבינלאומי
הסוכנות להגנת הסביבה של ארה"בhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/haklaut_olam/Pages/haganat hasviva.aspxהסוכנות להגנת הסביבה של ארה"ב
תחנת הסגר לחומר ריבוי נקי - ארה"בhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/haklaut_olam/Pages/hesger.aspxתחנת הסגר לחומר ריבוי נקי - ארה"ב
משרד החקלאות ארה"ב (USDA) - יחידת תקני איכותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/haklaut_olam/Pages/ihut USDA.aspxמשרד החקלאות ארה"ב (USDA) - יחידת תקני איכותמשרד החקלאות ארה"ב (USDA) - יחידת תקני איכות
האירגון ההולנדי - Naktuinbouwhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/haklaut_olam/Pages/Naktuinbouw.aspxהאירגון ההולנדי - Naktuinbouw
דרישות אוסטרליה לאריזות עץhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/haklaut_olam/Pages/ostralia tree.aspxדרישות אוסטרליה לאריזות עץ
זרעי תפוחי אדמה ואישורם - ארה"בhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/haklaut_olam/Pages/potatos zraim usa.aspxזרעי תפוחי אדמה ואישורם - ארה"ב
אתר הולנדי בנושא תפוחי אדמהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/haklaut_olam/Pages/potatos.aspxאתר הולנדי בנושא תפוחי אדמה
רשות המזון והתרופות של ארה"בhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/haklaut_olam/Pages/reshut hamazon ve hatrufot.aspxרשות המזון והתרופות של ארה"ב
רמת שארית מותרת של חומרי הדברה באיחוד האירופיhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/haklaut_olam/Pages/shearit jomrey hadbara.aspxרמת שארית מותרת של חומרי הדברה באיחוד האירופי
דרישות משרד החקלאות האמריקאי ואחרים בנושא אריזות עץhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/haklaut_olam/Pages/tree.aspxדרישות משרד החקלאות האמריקאי ואחרים בנושא אריזות עץ
גוף אזורי אירופי של האו"ם, יח' תקני האיכות UNECEhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/haklaut_olam/Pages/UNECE.aspxגוף אזורי אירופי של האו"ם, יח' תקני האיכות UNECE
WTO אירגון הסחר העולמיhttps://www.moag.gov.il/ppis/Sherutim/Links/haklaut_olam/Pages/WTO.aspxWTO אירגון הסחר העולמי