טפסים להורדה

באתר משרד החקלאות ופיתוח הכפר מאות טפסים המשמשים את החקלאים, יבואנים ויצואנים לביצוע מגוון פעולות מול המשרד. חלק מהטפסים מיועדים להדפסה ומילוי ידני, וחלק מהם אפשר למלא באינטרנט. טפסים נבחרים אפשר גם לשלוח באופן מקוון. אפשר לחפש את הטופס המבוקש על פי נושא או על פי היחידה המטפלת.


למאגר הטפסים של משרד החקלאות ופיתוח הכפר