​​​הגוף המוסמך במדינת ישראל לאכיפת תקני איכות של תוצרת טרייה המיועדת ליצוא הוא השירות לביקורת תוצרת חקלאית. 
השירות פועל מתוקף החוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו - 1954 והתקנות לחוק זה.
השירות ניתן לכל תוצרת ממקור צמחי המיועדת ליצוא: הדרים, ארבעת המינים, פרחים קטופים, פירות, ירקות, תבלינים טריים, אגוזי אדמה וגרעיני חמניות.
הביקורת נעשית באמצעות מדגם אקראי של משלוח בבית האריזה, בתחנת מעבר (טרנזיט) ובמסופי היצוא, הכול לפי העניין.

לשירותים להגנת הצומח ולביקורת הסכם הדדיות עם האיחוד האירופי בנושא פיקוח על תוצרת טרייה ועל תוצרת אורגנית. התעודות הבינלאומיות המונפקות על ידי השירותים לביקורת מוכרות על ידי האיחוד האירופי, דבר המקל במידה רבה על כניסת תוצרת ישראלית לאירופה.
שירותי הביקורת פועלים גם מתוקף הסכמים בינלאומיים נוספים המאפשרים יצוא בתנאים מיוחדים, כגון טיפולי מניעה והכחדה של מזיקים ומחלות, בדרך כלל באמצעות טיפולי-קור. טיפולים אלו נדרשים על ידי מדינות מייבאות כגון יפן, דרום קוריאה, ארה"ב, אוסטרליה.

שירותי הביקורת פועלים כנאמנים לביצוע דרישות המדינות המייבאות על פי תנאי ההסכם. תוצרת שנבדקה ואושרה ליצוא זכאית לקבל על פי העניין תעודות בינלאומיות המעידות על כך ומלוות את התוצרת ליעדה. התעודות הבינלאומיות הן תעודת ביקורת איכות, תעודת בריאות ותעודה לתוצרת אורגנית.
השירותים להגנת הצומח ולביקורת הם הגוף הרשמי המוסמך להנפיק תעודות אלו המוכרות על ידי שלטונות מדינות היעד של היצוא החקלאי הישראלי.

השירות הוא מגוון וניתן בפריסה ארצית רחבה, במסופי היצוא, בבתי אריזה/תחנות מעבר או במקום אחר, על פי בקשת מבקש השירות ותמורת תשלום.​

הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית

 

 

 

 

רשימת יצואני האתרוגים - עדכון 08.01.21יבוא ויצואארבעת המינים;יצוא תוצרת טריה;הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/onat_etrogim_2009.aspxרשימת יצואני האתרוגים - עדכון 08.01.2109/01/2021 22:00:00{93c558f0-0c51-42be-b909-f0bb6c877427}ef0a426b-2ee0-448c-89a2-18cec3f8b4586
היערכות לשינויים בתהליכי העבודה לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לבריטניה לאחר Brexitיצוא תוצרת טריה, צמחים וחומר ריבוישירותים להגנת הצומח ולביקורת;הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאיתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/Brexit-UK.aspxהיערכות לשינויים בתהליכי העבודה לייצוא תוצרת חקלאית טרייה לבריטניה לאחר Brexit29/12/2020 22:00:00{93c558f0-0c51-42be-b909-f0bb6c877427}ef0a426b-2ee0-448c-89a2-18cec3f8b45838
רשימת יצרני אריזות עץ 2019הגנת הצומח;ענפי הצומח;יצוא צמחים ומוצרי צמחיםהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית;הסמכת יצרני אריזות עץ לייצוא לפי תקן ISPM15;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/arizot_etz/Pages/arizot_etz_2019.aspxרשימת יצרני אריזות עץ 201918/05/2019 21:00:00{74c9dc68-8b2a-4ad4-afd3-debbf48dd301}2393655d-c63f-47b0-9afb-70b7c5d862d814
יצוא תוצרת חקלאית טרייהיבוא ויצואהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאיתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/tozeret_haklait.aspxיצוא תוצרת חקלאית טרייה05/09/2018 21:00:00{93c558f0-0c51-42be-b909-f0bb6c877427}ef0a426b-2ee0-448c-89a2-18cec3f8b45833

 

 

סוויסה ציוןסוויסה ציון{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466608סוויסה ציוןמפקח מבקר נמל08-8560852 ,08-852141608-8532910zions@moag.gov.il
חורי צביהחורי צביה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466611חורי צביהמפקחת מבקרת נמל08-992099908-9920941zviah@moag.gov.il
זמל צביזמל צבי{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466614זמל צביראש ענף פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית03-971254903-9772471zviz@moag.gov.il
פלדמן מיכאלפלדמן מיכאל{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466211פלדמן מיכאלראש ענף פיקוח וביקורת תוצרת חקלאית04-860210304-8602128michaelfl@moag.gov.il

 

 

דרושים בודקים לתוצרת חקלאית טרייהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/yatzu_totzeret_tria/Pages/Drushim_Bodkim_Tozeret.aspxדרושים בודקים לתוצרת חקלאית טרייה03/07/2018 21:00:00

 

 

 

 

 

 

<a href="/ppis/Yechidot/PlantsRetain/publications/Pages/shot_pailut_namalim.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />shot_pailut_namalim.aspx</a>שעות פעילות בנמלי היצוא לבדיקת משלוחים של אגף הסגר ואגף הביקורת

 

 

 

 

תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו התשל"ט-1979https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/1979- pikuah al yatzu.aspxתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו התשל"ט-1979
תקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים) התשל"ד 1974https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/etrogim-1974.aspxתקנות הפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו (אתרוגים) התשל"ד 1974
חוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו התשי"ד 1954https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/laws/Pages/hok lepikuah al yatzu.aspxחוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו התשי"ד 1954