ארכיון פרסומים

 

 

הנחיות ליצרני עץ לצורך הסמכהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/arizot_etz/archion/Pages/hahayot_yatzraney_etz.aspxהנחיות ליצרני עץ לצורך הסמכההנחיות ליצרני עץ לצורך הסמכה
רשימת מתקני טיפול חום מאושרים לטיפול באריזות עץhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/arizot_etz/archion/Pages/mitkaney_tipul_hom.aspxרשימת מתקני טיפול חום מאושרים לטיפול באריזות עץרשימת מתקני טיפול חום מאושרים לטיפול באריזות עץ
אריזות מטופלות מתיל ברומייד עבור מדינות ה- EUhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/arizot_etz/archion/Pages/arizot_bromid.aspxאריזות מטופלות מתיל ברומייד עבור מדינות ה- EUאריזות מטופלות מתיל ברומייד עבור מדינות ה
דוגמאות לסימון אריזות עץ לפי תקן ISPM15https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/arizot_etz/archion/Pages/dugmaot_simun_arizot.aspxדוגמאות לסימון אריזות עץ לפי תקן ISPM15דוגמאות לסימון אריזות עץ לפי תקן ISPM15
Revision Of ISPM15https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/arizot_etz/archion/Pages/Revision Of ISPM15.aspxRevision Of ISPM15Revision Of ISPM15