​תוצרת טרייה היא תוצרת לא מעובדת הנמכרת לצרכן בצורתה הטרייה. היא כוללת פרחים, פירות, ירקות, תבלינים טריים, כל מיני ההדרים לרבות אתרוגים, אגוזי אדמה וגרעיני חמניות.

הגוף המוסמך במדינת ישראל לפיקוח על תוצרת טרייה המיועדת ליצוא הוא השרות לביקורת תוצרת חקלאית. השרות פועל מתוקף החוק לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו - 1954 והתקנות שהותקנו לפיו. המבקש לייצא תוצרת חקלאית טרייה חייב להגיש את תוצרתו לבדיקת התאמתה לאיכות ולבריאות על פי תקנים מחייבים ודרישות של מדינות מייבאות.

עבור תוצרת טרייה שנבדקה ונמצאה מתאימה ליצוא, מונפקות תעודות הנדרשות במסחר הבינלאומי בתוצרת צמחית – תעודת בריאות (פיטוסניטרית), תעודת איכות ותעודה לתוצר​ת אורג​נית, בהתאם לעניין.

בדיקת התוצרת מתבצעת באמצעות בדיקה חזותית ועל פי הצורך בדיקת מעבדה של מדגם אקראי מתוך משלוח המיועד ליצוא. הבדיקה נעשית באתרים שנקבעו מראש למטרה זו כמו תחנות אריזה, תחנות מעבר (טרנזיט) ומסופי יצוא, הכל לפי העניין ולפי דרישות הלקוח.

הבדיקה מחויבת באגרת פיקוח.
התוצרת נבדקת להתאמתה לדרישות  איכות, בריאות ובטיחות על פי חוק, או על פי הסכמים עם מדינות יעד. ​

הבדיקה היא מדגמית ומטרתה לבדוק את:

  • ​איכות התוצרת; 
  • בריאות התוצרת (ניקיון ממחלות ומזיקים);
  • בטיחות התוצרת (ניקיון מחומרים העלולים לסכן את בריאות הצרכן, כמו חומרי הדברה וכד').

לשרותים להגנת הצומח ולביקורת הסכם הדדיות עם האיחוד האירופי בנושא פיקוח על איכות פירות וירקות המיוצאים לאירופה. מתוקף הסכם זה, השרותים להגנת הצומח ולביקורת הוסמכו להנפיק תעודות המוכרות על ידי האיחוד האירופי ומאפשרות כניסת תוצרת למדינות האיחוד ללא בדיקות נוספות.

היצוא למדינות החוששות מנגעי הסגר אפשרי על סמך הסכמי הדדיות בנושא בריאות התוצרת. הסכמים אלה מאפשרים יצוא לשווקים כמו יפן, דרום קוריאה, ארה"ב ואוסטרליה. על-פי ההסכם, יצוא פרי למדינות אלה אפשרי בתנאים מיוחדים כמו טיפולי הכחדה של מזיקים באמצעות טיפולי-קור, איוד בגז וכד'. השרותים להגנת הצומח ולביקורת פועלים כנאמנים של המדינות המייבאות לביצוע תנאי ההסכם כלשונם.

לפרטים נוספים בנושא פיקוח על יצוא תוצרת טרייה נא לפנות אל עמית​ מזרחי

  • תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו התשל"ט-1979  
  • ​תקנות הגנת הצומח (ניקוי מכלים) התשס'ד-2003  ​​​
יצוא תוצרת טריה

 

 

 

 

רשימת יצואני האתרוגים - עדכון 08.01.21יבוא ויצואארבעת המינים;יצוא תוצרת טריה;הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/onat_etrogim_2009.aspxרשימת יצואני האתרוגים - עדכון 08.01.2109/01/2021 22:00:00{93c558f0-0c51-42be-b909-f0bb6c877427}ef0a426b-2ee0-448c-89a2-18cec3f8b4586
תעודת בריאות לייצוא כלבים וחתולים לטורקיהשירותים וטרינריים;יצוא חיות מחמדשירותים וטרינריים;יבוא יצוא (שו"ט);יצוא תוצרת טריהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/export_hayot_mahmad/teudot_briut/Pages/Exp-pets-Turkey.aspxתעודת בריאות לייצוא כלבים וחתולים לטורקיה09/01/2021 22:00:00{2f5a64df-ded6-48ae-a026-b926195f90cc}a60efceb-b2fc-43ef-9c2a-76508b8f407023
הסכנות הכרוכות בהכנסת צמחים וחומרי צמחי - לולבים ואתרוגים לישראליבוא ויצוא;יבוא צמחים ומוצריהםהגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית;יצוא תוצרת טריה;ארבעת המינים;הערכת סיכון נגעים ביבוא;הערכת סיכון נגעיםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/lulavim_etrogim.aspxהסכנות הכרוכות בהכנסת צמחים וחומרי צמחי - לולבים ואתרוגים לישראל05/09/2016 21:00:00{74b2a4a1-eb32-4fd8-9d1d-68cfd0caec97}2999298d-17f9-43ec-97b5-4f6be13ea6e223
יצוא ארבעת המינים לברזיל - 2010יבוא ויצואיצוא תוצרת טריה;ארבעת המינים;הגנת הצומח - ביקורת תוצרת חקלאית;מינהל והכשרה הגה"צ;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/yetzu_arbaat_minim_brazil_2010.aspxיצוא ארבעת המינים לברזיל - 201005/08/2010 21:00:00{93c558f0-0c51-42be-b909-f0bb6c877427}ef0a426b-2ee0-448c-89a2-18cec3f8b45814

 

 

 

 

אחרי שבשבוע שעבר קיבלה ישראל אישור רשמי - ייצוא ראשון של תוצרת חקלאית לאיחוד האמירויותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/dovrut/publication/2020/Pages/datas_emirates.aspxאחרי שבשבוע שעבר קיבלה ישראל אישור רשמי - ייצוא ראשון של תוצרת חקלאית לאיחוד האמירויות03/11/2020 22:00:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו התשל"ט-1979https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/1979- pikuah al yatzu.aspxתקנות לפיקוח על יצוא הצמח ומוצריו התשל"ט-1979
תקנות הגנת הצומח (ניקוי מכלים) התשס'ד-2003https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/nikuy meihalim 2003.aspxתקנות הגנת הצומח (ניקוי מכלים) התשס'ד-2003