יחידות

​​​​​​​​​

 

 

אבחון נגעי צמחים/ppis/Yechidot/Plants_Defect/Pages/default.aspxאבחון נגעי צמחיםאבחון נגעי צמחים
ביקורת תוצרת חקלאית/ppis/Yechidot/BikoretQuality/Pages/default.aspxביקורת תוצרת חקלאיתביקורת תוצרת חקלאית
אגף הסגר צמחים/ppis/Yechidot/PlantsRetain/Pages/default.aspxאגף הסגר צמחיםאגף הסגר צמחים
אגף א' כימיה/ppis/Yechidot/chimistry/Pages/default.aspxאגף א' כימיהאגף א' כימיה
אגף א' אקולוגיה/ppis/Yechidot/negaim%20hadashim/Pages/default.aspxאגף א' אקולוגיהאגף א' אקולוגיה
אגף שתלנות וחומר ריבוי/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/Pages/default.aspxאגף שתלנות וחומר ריבויאגף שתלנות וחומר ריבוי
תחום בכיר סטנדרטים והמנהלה להסמכת גופי אישור ובקרה/ppis/Yechidot/standarts/Pages/default.aspxתחום בכיר סטנדרטים והמנהלה להסמכת גופי אישור ובקרהתחום בכיר סטנדרטים והמנהלה להסמכת גופי אישור ובקרה
מינהל והכשרה הגה"צ/ppis/Yechidot/hachshara%20ve%20minhal/Pages/default.aspxמינהל והכשרה הגה"צמינהל והכשרה הגה"צ
אבטחת בריאות הצמח/ppis/Yechidot/avtahat_briut_tzemah/Pages/default.aspxאבטחת בריאות הצמחאבטחת בריאות הצמח
הערכת סיכון נגעים/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/Pages/default.aspxהערכת סיכון נגעיםהערכת סיכון נגעים