אודות תחום הסגרים  

החזקת חומר ביוטי בתנאי הסגר הינה פעולה שמטרתה לאפשר מעקב ושליטה בחומר ביוטי המהווה סיכון. תחום הסגרים באגף להסגר צמחים, המכונה גם 'הסגר לאחר כניסה' או Post Entry Quarantine) PEQ), נותן מענה בעיקר במקרים בהם יש צורך להכניס לארץ חומר צמחי או אורגניזמים אחרים הקשורים לחקלאות צמחית, ומהווים פוטנציאל לחדירת מזיקים או מחלות שאינם קיימים בארץ או קיימים בתפוצה מוגבלת (נגעי הסגר).

חומר המיועד להסגר  

תחום הסגרים עוסק בעיקר ברישוי ופיקוח של חומר המיועד לצרכי מחקר ופיתוח החקלאות בישראל. השירות ניתן הן למוסדות מחקר והן לחברות ויזמים פרטיים. מן הראוי לציין שהחזקת חומר בתנאי הסגר מיועדת לוודא שהחומר המיובא אינו מהווה נגע או אינו מכיל נגעים. היא לא נועדה לנקות את הגורם שגדל בתנאי הסגר, מנגעים.
תחום הסגרים עוסק בחמשה נושאים עיקריים:
  1. יבוא חומר צמחי בתנאי הסגר
  2. יבוא חומר ביוטי הקשור לחקלאות צמחית
  3. יבוא אויבים טבעיים למזיקים ואורגניזמים מועילים אחרים לחקלאות צמחית
  4. ניסויים בצמחים מהונדסים
  5. עבודה עם נגעי הסגר למטרות מחקר. 
כל אחד מהתחומים מחייב היתרים מתאימים ומתבצע תחת פיקוח של עובדי האגף להסגר צמחים. בקישורים המופיעים למעלה ניתן למצוא הסברים על כל נושא כולל תהליך הרישוי והטפסים המתאימים.

קביעת תנאי ההסגר  

תנאי ההסגר נקבעים בהתאם להערכת הסיכונים הטמונים ביבוא. הערכת הסיכונים מתייחסת למזיקים או גורמי מחלה העלולים לגרום נזק לצומח, שאינם קיימים או קיימים בארץ בתפוצה מוגבלת ועלולים להגיע עם החומר המיובא ואף להתבסס בארץ. הערכת הסיכונים מתבצעת בהתאם לסוג הגידול המיובא, חלק הצמח המיובא (זרעים, ייחורים, תרבית רקמה וכן הלאה) וארץ המקור שבה גדל. 
מידע נוסף על הערכת סיכונים ניתן למצוא בקישור הבא (קישור לדף הערכת סיכונים).  
תנאי ההסגר כוללים מספר מרכיבים:
  1. הגדרת המפרט הטכני של מתקן ההסגר ('קרנטינה') בהתאם לסוג הנגעים אותם אנחנו רוצים למנוע את בריחתו מהמתקן
  2. משך הזמן שבו ישהה הצמח המיובא במתקן ההסגר
  3. הגדרת הבדיקות והטיפולים הנדרשים במהלך תקופת ההסגר​
  4. פיקוח ויזואלי במהלך תקופת ההסגר.

​שהייה בהסגר  

משך תקופת ההסגר נקבעת בהתאם לייעוד החומר ולסיכונים הטמונים בו. חומר ריבוי המיועד לאינטרודוקציה של זנים חדשים, יידרש בדר"כ להשלים מחזור ריבוי אחד וישוחרר מהסגר לאחר השלמת כל הבדיקות הנדרשות ובתנאי שלא התגלו סימפטומים הדורשים המשך בירור. חומר המיועד לניסויי מעבדה עם פתוגנים צמחיים יושמד בתום הניסוי. בכל מקרה, שחרור מהסגר דורש אישור בכתב מאת ממונה הסגרים.

למידע נוסף ניתן לפנות לאנשי הקשר: 
​ד"ר אריק שמאי, מנהל תחום הסגרים או יובל עזרא ​
משתלה