​​גילוי נגע הסגר ביבוא או בגידול מקומי, מחייב את ביעורו. ביעור נגעים חדשים מתבצע באחריות יחידה ייעודית למטרה זאת בשירותים להגנת הצומח ולבקורת.

יחד עם זאת, במקרים מסוימים ניתן לקבל היתר להחזיק נגע הסגר למטרות הבאות:

  1. פיתוח זנים עמידים - גילוי נגע הסגר בארץ או חשד לנגע הסגר העלול לחדור לארץ, עשוי להצדיק אישור לעבודת מחקר וטיפוח​ ליצירת זנים חדשים המסוגלים להתמודד עם הנגע.
  2. פיתוח יכולות אבחון – על מנת למנוע חדירת נגע הסגר לארץ ביבוא, קיימת לעיתים הצדקה לייבא נגע הסגר או להתיר החזקת נגע הסגר שנתפס ביבוא לצורך פיתוח שיטות זיהוי ובדיקה או לצורך השתתפות במבחני הסמכה.
  3. עבודה עם נגעי הסגר מיובאים או מקומיים מחייבת אישור בכתב מאת ממונה הסגרים.
  4. טפסים להגשת בקשה לעבודה עם נגע הסגר ניתן למצוא בקישור הבא

לדיווח על חשד להמצאות נגע הסגר ולפרטים נוספים ניתן לפנות אל אנשי הקשר: ​ד"ר אריק שמאי, מנהל תחום הסגרים או יובל עזרא