פרסומים


הדברה ביולוגית בעזרת מינים מקומיים מיובאים מבוצעת בארץ שנים רבות. למשרד החקלאות ופיתוח הכפר יש סמכות לאשר יבוא ופיזור של חסרי חוליות אקזוטיים. הדברה ביולוגית היא חלופה מועדפת מבחינה אקולוגית על פני הדברה כימית, אך שימוש בה מחייב נקיטת אמצעי זהירות למניעת השפעה שלילית.

הדרכים לביצוע הדברה ביולוגית

בהדברה ביולוגית משתמשים באורגניזם טבעי (להלן אויב טבעי) להדברת צמחים, בעלי חיים ומיקרואורגניזמים המהווים נגעים (להלן אורגניזם המטרה).

הצלחת השימוש באויב טבעי מתבטאת בהפחתה ברמת אוכלוסיית המזיק או הפתוגן והתייצבות האוכלוסייה מתחת לסף הנזק הכלכלי או האקולוגי. בהדברה ביולוגית אין הכחדה מלאה של המזיק או הפתוגן.

קיימות שלוש דרכים לשימוש באויבים הטבעיים:

  1. הדברה ביולוגית קלאסית – בשיטה זו מייבאים אויב טבעי, שמסוגל להתבסס באזור היעד ולהביא להדברה לטווח ארוך. השימוש בשיטה זו נפוץ כנגד מזיקים פולשים.
  2. תגבור – בשיטה זו מפזרים אויבים טבעיים (מקומיים או מיובאים) באופן תקופתי ובכמויות גדולות (הצפה) או בפיזורי זריעה עונתיים. השיטה קצרת טווח כיוון שהאויב הטבעי איננו מתבסס בבית הגידול. נוסף על כך, ניתן לטפח אויבים טבעיים לתכונות מועדפות.
  3. שימור – ביצוע שינויים (אגרוטכניים ואחרים) בבית הגידול, כדי לעודד את אוכלוסיות האויבים שקיימים בו באופן טבעי.

*התמונות בכתבה: באדיבות פרופ' צביקה מנדל


למאמר המלא
הסברה ביולוגית - הלכה למעשה, התמונה: באדיבות פרופ' צביקה מנדל

 

 

מקומה של ישראל כמייצאת תמרים למדינות האיחוד האירופי אל מול שאר מקורות האספקהhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2020/Pages/dates_ue.aspxמקומה של ישראל כמייצאת תמרים למדינות האיחוד האירופי אל מול שאר מקורות האספקה
איסור יבוא חיות מחמד באמצעות חברת אל על מאוקראינהhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/pablication/Pages/Prohibition_imports_Ukraine.aspxאיסור יבוא חיות מחמד באמצעות חברת אל על מאוקראינה
תעודת בריאות לייצוא כלבים וחתולים לאורוגוואיhttps://www.moag.gov.il/vet/Yechidot/inport export/knisa_yetsia_hayot_mahmad/export_hayot_mahmad/teudot_briut/Pages/export_dogs_cats_Uruguay.aspxתעודת בריאות לייצוא כלבים וחתולים לאורוגוואי