יבוא חומר ביוטי (כולל אויבים טבעיים)

 

 

 

חומר ביוטי

"חומר ביוטי" כולל אורגניזמים חסרי חוליות (חרקים, נמטודות, תולעים וכד') חיידקים, פטריות, אצות וירוסים וקרקע.  
יבוא חומר זה עלול לגרום נזק בלתי הפיך לאדם, לחקלאות ולסביבה, ולפיכך אסור על פי חוק. עם זאת, החוק מאפשר בהיתר מיוחד לייבא חומר ביוטי למטרות מחקר ולפיתוח החקלאות והכפר. על פי תנאי ההיתר על החומר המיובא להיות ממקור בדוק ואמין, בכמות מצומצמת ובתנאים מגבילים. 

היתרים ליבוא חומר ביוטי ניתנים על ידי רשויות שונות בהתאם למאפייני הטובין באופן הבא:
השירותים להגנת הצומח ולביקורת מאשרים יבוא טובין בעלי השפעה על הצומח, בעוד שמשרד הבריאות והשירותים הוטרינריים מאשרים יבוא הקשור לאדם ולחי.

שלבי התהליך

הגשת הבקשה - יש להגיש את טופס הבקשה 45 יום מראש, לאיש הקשר בשרות להסגר צמחים. רצוי להוסיף הסבר וחומר רקע רלוונטי (ראה טפסים).
הליך אישור הבקשה - כל בקשה נשקלת לגופה על ידי ועדה מקצועית. הועדה מורכבת מבעלי מקצוע מומחים ממשרד החקלאות ומהאקדמיה.
סיום התהליך - בהתאם להמלצות הועדה מונפק רשיון יבוא המפרט את תנאי היבוא והעבודה המאושרים, או לחליפין הבקשה נדחית.

לפרטים נוספים פנה לאיש הקשר ד"ר אריק שמאי​​

יבוא חומר ביוטי (כולל אויבים טבעיים)