יבוא צמחים ומוצרי צמחים

 

 

DispForm.aspxhttps://www.moag.gov.il/Lists/HomePageIcons/DispForm.aspx?ID=23DispForm.aspx
DispForm.aspxhttps://www.moag.gov.il/Lists/HomePageIcons/DispForm.aspx?ID=28DispForm.aspx

 

הנחיות למבקשים לייבא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי.

יבוא צמחים ומוצרי צמחים, נגעים, מצעים לגידול צמחים, עץ, כלים חקלאיים משומשים ועוד נעשה בכפוף ל"תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי), התשס"ט – 2009". תקנות אלה חלות הן על יבוא מסחרי והן על כבודת יד של נוסעים, לשימוש אישי ולמטרות מסחר.

חוקיות היבוא:
יבוא צמחים ומוצרי צמחים המאושרים ביבוא מתחלק לשני מסלולים:
1. יבוא עפ"י התוספות השלישית והרביעית של תקנות הגנת הצומח ,יבוא צמחים 2009.
2. יבוא ברישיון של השירותים להגנת הצומח ולביקורת.

על פי התוספות:
מוצרים המופיעים בתוספת השלישית או הרביעית של תקנות הגנת הצומח, פטורים מרישיון יבוא ודורשים תעודת מקור או תעודת בריאות.
מוצרים המופיעים בתוספת השלישית מחייבים תעודת מקור (Certificate of origin) ואלו המופיעים בתוספת הרביעית, תעודת בריאות (Phytosanitary certificate) (דוגמא עפ"י התוספת החמישית). 
* תעודת בריאות יכולה להחליף את תעודת המקור במוצרים המיובאים עפ"י התוספת השלישית.

דרישות היבוא לכל מוצר, כולל המקורות המאושרים, והדרישות הפיטוסניטריות מופיעות בסמוך לכל מוצר.
על היבואן להעביר דרישות אלו לספק בחו"ל על מנת שיפנה להגנת הצומח בארץ המקור לקבלת תעודת בריאות העונה על דרישות היבוא.
במקומות בהם מצוין שמקור התוצרת הוא "ארצות אירופה" הכוונה היא לאחת ממדינות אלו: 
אוסטריה, איטליה, אירלנד, בלגיה, בריטניה, גרמניה, דנמרק, הולנד, לוקסמבורג, נורבגיה, ספרד, פורטוגל, פינלנד, צרפת, שבדיה ושוויץ.

יבוא ברישיון:
למוצרים שאינם מופיעים בתוספת השלישית או הרביעית של תקנות הגנת הצומח, יש להגיש בקשה לרישיון יבוא על גבי טופס הבקשה לרישיון.

טופס בקשה לרישיון יבוא:
המבקש להגיש בקשה לרישיון ימלא את הטופס המתאים בכתב ברור או במחשב.

משלוח הבקשה:
את הבקשות ניתן להגיש בפקס למספר 03-9681599 או בדואר האלקטרוני ipermits@moag.gov.il

תשלום אגרה:
על כל מוצר בבקשה יש לשלם אגרת טיפול בבקשה על סך 56 ש"ח.
את התשלום ניתן לבצע בכרטיס אשראי בהנהלת חשבונות בטלפון: 03-9681506 או באמצעות שובר בבנק הדואר.
לקבלת שובר לתשלום בבנק הדואר יש לפנות למחלקת רישיונות יבוא בטלפון: 03-9681551 או 03-9681587.

הנפקת הרישיון:
במידה שהמוצר המבוקש והמקור ממנו מבקשים לייבאו, אושרו בעבר ביבוא, יונפק רישיון יבוא.
במידה שהמוצר ו/או המקור אינם מאושרים ביבוא, ישלח מכתב הסבר שיש לבצע תהליך של הערכת סיכונים ביבוא.

תהליך הערכת סיכונים ביבוא ( Pest Risk Analysis -  PRA):
על מנת לבדוק אפשרות יבוא של מוצר חדש שלא יובא בעבר או יבוא של מוצר המאושר ביבוא, אך ממקור חדש, יש צורך בביצוע תהליך של הערכת סיכונים ביבוא (PRA).
בתהליך זה נבדקים אילו נגעים עלולים להגיע עם המוצר ולפגוע בצומח בישראל.
בסיום התהליך נקבע האם ניתן לאשר את בקשת הייבוא ובאילו תנאים.
תהליך הערכת סיכונים כרוך בתשלום אגרה. שובר תשלום ישלח לאחר שיוחלט על התחלת התהליך.

תהליך השחרור:
צוות מפקחי ההסגר, הפרוש בכל נמלי הכניסה ומסופי הגבול היבשתיים, מבצע ביקורת פיטוסניטרית בנמל הכניסה שמטרתה לוודא כי כל המוצרים הנכללים תחת תקנות אלו נמצאו חופשיים מנגעים ועומדים בדרישות היבוא של מדינת ישראל. כל משלוח מיובא חייב להיבדק על ידי המפקח ושחרורו מהמכס ומהנמל מותנה באישור המפקח.

על מנת להימנע מעיכובים מיותרים בנמל, על היבואן חלה האחריות לדאוג לדברים הבאים:

א. לוודא טרם הזמנת המשלוח בחו"ל כי הטובין מותרים ביבוא על פי תקנות הגנת הצומח.
ב. להצטייד ברישיון יבוא במידת הצורך ולוודא כי בעת שחרור המשלוח הרישיון הינו בר תוקף.
ג. לוודא כי המשלוח עומד בדרישות הקבועות בתקנות וברישיון היבוא (על ידי העברת הדרישות לספק בארץ המקור).
ד. לוודא כי המשלוח מלווה בתעודת בריאות (Phytosanitary certificate) העונה על דרישות היבוא לכל מוצר מיובא או בתעודת מקור (certificate of origin), בהתאם להנחיות הקבועות בתקנות.
ה. להגיש לתחנת ההסגר בנמל הכניסה תיק מסמכים מלא ומסודר הכולל את פירוט תכולת המשלוח, חשבון ספק, תעודת בריאות מקורית (כתובה בשפה האנגלית בלבד) ורישיון יבוא (במידת הצורך).
ו. לתאם את מועד בדיקתו החזותית של המשלוח עם צוות המפקחים בנמל.

ביקורת המפקח כוללת:

א. בדיקת תיק מסמכים מלווים ואישור תקינותם.
ב. אימות זהות בין מסמכי המשלוח לטובין בפועל.
ג. בדיקה חזותית של המשלוח וכן נטילת דוגמאות לבדיקות מעבדה, במידת הצורך. 
ד. בדיקת המשלוח כרוכה בתשלום אגרה כמפורט בסעיף 9 לתקנות ובתוספת השמינית.

רק משלוח העומד בכל דרישות היבוא מקבל "אישור כניסה" לארץ.

במידה שבבדיקת המפקח נמצא כי לא נתקיימו דרישות היבוא הוא רשאי להורות ליבואן לעשות במשלוח אחד או יותר מאלה, על חשבון היבואן:

א. ליטול דוגמאות לבדיקות מעבדה.
ב. לחטאו בפרק זמן מוגדר ועל פי הנחיות שקבע.
ג. להוציאו אל מחוץ לגבולות המדינה תוך פרק זמן ובדרך שהמפקח קבע.
ד. להשמידו בפרק זמן מוגדר ועל פי הנחיות שקבע.

יבוא בכבודה אישית:
נוסעים נכנסים המבקשים להביא בשובם מחו"ל צמחים ומוצרי צמחים, יפנו טרם נסיעתם למשרדנו בבית דגן לקבלת רישיון יבוא.

שעות קבלת קהל בכל תחנה:
תחנות הסגר אזוריות

יבוא תוצרת טרייה:
תוצרת טרייה המאושרת ביבוא מופיעה בתוספת הרביעית של התקנות בעמודים 42 – 46.
תוצרת טרייה נוספת המאושרת ביבוא דורשת רישיון יבוא של השירותים להגנת הצומח ולביקורת.
רשימת התוצרת הטריה המאושרת ביבוא מופיעה ברשימת הפרסומים הקשורים, בעמוד זה.

למידע נוסף ניתן לפנות לאיש הקשר או​רי זיו. 
שעות קבלת קהל במשרד בבית דגן - יום ד', בשעות 08:30 - 15:00​

יבוא צמחים ומוצרי צמחים

 

 

 

 

ספר הטיפולים על פי תקנות יבוא צמחים 2015יבוא ויצוא;הנחיות ליוצאים ולשבים מחו"להגנת הצומח - אגף הסגר צמחים;יבוא צמחים ומוצרי צמחים;ביצוע טיפולי הסגר;בדיקת משלוחי יבוא;רשיונות יבוא לצמחים ומוצרי צמחים;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/publications/Pages/sefer_hatipulim.aspxספר הטיפולים על פי תקנות יבוא צמחים 201522/02/2015 22:00:00{6669aa36-dba9-4fc2-bb9e-27fcb979775c}4a55ac2c-9f54-4111-8f62-9d6d8c53f5fd17
פעילות מפקחי ההסגר בנמלי הכניסה הביאה לסיכול 7455 ניסיונות הברחה של צמחים וחומר ריבוי מחו"ל על ידי נוסעים הנכנסים לארץ בשנת 2012יבוא ויצוא;יבוא צמחים ומוצריהםיבוא צמחים ומוצרי צמחים;בדיקת משלוחי יבוא;הערכת סיכון נגעים ביבוא;הערכת סיכון נגעיםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/pikuah_hesger_2012.aspxפעילות מפקחי ההסגר בנמלי הכניסה הביאה לסיכול 7455 ניסיונות הברחה של צמחים וחומר ריבוי מחו"ל על ידי נוסעים הנכנסים לארץ בשנת 201207/04/2013 00:00:00{74b2a4a1-eb32-4fd8-9d1d-68cfd0caec97}2999298d-17f9-43ec-97b5-4f6be13ea6e217

 

 

 

 

קול קורא לקבלת מידע והערכות לשיח ציבורי בעניין יבוא אננס לישראלhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/Pages/kolkore_yevu_ananas.aspxקול קורא לקבלת מידע והערכות לשיח ציבורי בעניין יבוא אננס לישראל17/01/2018 22:00:00