בדיקת משלוחי יבוא

 

 

 

יבוא צמחים ומוצרי צמחים, נגעים, מצעים לגידול צמחים, עץ, כלים חקלאיים משומשים ועוד נעשה בכפוף ל"תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי), התשס"ט – 2009". תקנות אלה חלות הן על יבוא מסחרי והן על כבודת יד של נוסעים, לשימוש אישי ולמטרות מסחר.

צוות מפקחי ההסגר, הפרוש בכל נמלי הכניסה ומסופי הגבול היבשתיים, מבצע ביקורת פיטוסניטרית בנמל הכניסה שמטרתה לוודא כי כל המוצרים הנכללים תחת תקנות אלו נמצאו חופשיים מנגעים ועומדים בדרישות היבוא של מדינת ישראל. כל משלוח מיובא חייב להיבדק על ידי המפקח ושחרורו מהמכס ומהנמל מותנה באישור המפקח.

על מנת להימנע מעיכובים מיותרים בנמל, על היבואן חלה האחריות לדאוג לדברים הבאים:

א. לוודא טרם הזמנת המשלוח בחו"ל כי הטובין מותרים ביבוא על פי תקנות הגנת הצומח.
ב. להצטייד ברישיון יבוא במידת הצורך ולוודא כי בעת שחרור המשלוח הרישיון הינו בר תוקף.
ג. לוודא כי המשלוח עומד בדרישות הקבועות בתקנות וברישיון היבוא (על ידי העברת הדרישות לספק בארץ המקור).
ד. לוודא כי המשלוח מלווה בתעודת בריאות (Phytosanitary certificate) העונה על דרישות היבוא לכל מוצר מיובא או בתעודת מקור (certificate of origin), בהתאם להנחיות הקבועות בתקנות.
ה. להגיש לתחנת ההסגר בנמל הכניסה תיק מסמכים מלא ומסודר הכולל את פירוט תכולת המשלוח, חשבון ספק, תעודת בריאות מקורית (כתובה בשפה האנגלית בלבד) ורישיון יבוא (במידת הצורך).
ו. לתאם את מועד בדיקתו החזותית של המשלוח עם צוות המפקחים בנמל.

ביקורת המפקח כוללת:

א. בדיקת תיק מסמכים מלווים ואישור תקינותם.
ב. אימות זהות בין מסמכי המשלוח לטובין בפועל.
ג. בדיקה חזותית של המשלוח וכן נטילת דוגמאות לבדיקות מעבדה, במידת הצורך. 
רק משלוח העומד בכל דרישות היבוא מקבל "אישור כניסה" לארץ.

במידה שבבדיקת המפקח נמצא כי לא נתקיימו דרישות היבוא הוא רשאי להורות ליבואן לעשות במשלוח אחד או יותר מאלה, על חשבון היבואן:

א. להשמידו בפרק זמן מוגדר ועל פי הנחיות שקבע.
ב. לחטאו בפרק זמן מוגדר ועל פי הנחיות שקבע.
ג. ליטול דוגמאות לבדיקות מעבדה.
ד. להעביר את המשלוח לכליאה בהסגר שלאחר כניסה בתנאים שקבע. המשלוח ישוחרר מתנאי ההסגר לאחר שנבדק על ידי מפקח ונמצא חופשי מנגעים.
ה. להוציאו אל מחוץ לגבולות המדינה תוך פרק זמן ובדרך שהמפקח קבע.

נוסעים נכנסים המבקשים להביא בשובם מחו"ל צמחים ומוצרי צמחים, יפנו טרם נסיעתם למשרדנו בבית דגן לקבלת רישיון יבוא.

תחנות ההסגר האזוריות

בדיקת משלוחי יבוא

 

 

 

 

ספר הטיפולים על פי תקנות יבוא צמחים 2015יבוא ויצוא;הנחיות ליוצאים ולשבים מחו"להגנת הצומח - אגף הסגר צמחים;יבוא צמחים ומוצרי צמחים;ביצוע טיפולי הסגר;בדיקת משלוחי יבוא;רשיונות יבוא לצמחים ומוצרי צמחים;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/publications/Pages/sefer_hatipulim.aspxספר הטיפולים על פי תקנות יבוא צמחים 201522/02/2015 22:00:00{6669aa36-dba9-4fc2-bb9e-27fcb979775c}4a55ac2c-9f54-4111-8f62-9d6d8c53f5fd17
פעילות מפקחי ההסגר בנמלי הכניסה הביאה לסיכול 7455 ניסיונות הברחה של צמחים וחומר ריבוי מחו"ל על ידי נוסעים הנכנסים לארץ בשנת 2012יבוא ויצוא;יבוא צמחים ומוצריהםיבוא צמחים ומוצרי צמחים;בדיקת משלוחי יבוא;הערכת סיכון נגעים ביבוא;הערכת סיכון נגעיםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/sikun_yevu_yezu/sikun_negaim_yevu_tozeret/pirsumim/Pages/pikuah_hesger_2012.aspxפעילות מפקחי ההסגר בנמלי הכניסה הביאה לסיכול 7455 ניסיונות הברחה של צמחים וחומר ריבוי מחו"ל על ידי נוסעים הנכנסים לארץ בשנת 201207/04/2013 00:00:00{74b2a4a1-eb32-4fd8-9d1d-68cfd0caec97}2999298d-17f9-43ec-97b5-4f6be13ea6e217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חוק הגנת הצומח התשט"ז-1956https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/laws/Pages/hok haganat hatzomeah.aspxחוק הגנת הצומח התשט"ז-1956
תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי) 2009https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/yevu tzmahim motz tzmahim.aspxתקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי) 2009
תקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי ) 2009--עברית/אנגלית (תרגום לא רשמי)https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/Regulation/Pages/yevu tzmahim-anglit-ivrit.aspxתקנות הגנת הצומח (יבוא צמחים, מוצרי צמחים, נגעים ואמצעי לוואי ) 2009--עברית/אנגלית (תרגום לא רשמי)