2012

 

 

נמנע ניסיון הברחה לישראל של 4 חוטרי תמרים שמקורם בסעודיהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/bdikat_mishlohey_yevu/pirsumim/2012/Pages/havraha_tmarim.aspxנמנע ניסיון הברחה לישראל של 4 חוטרי תמרים שמקורם בסעודיהניסיון הברחה לישראל של 4 חוטרי תמרים שמקורם בסעודיה