2014

 

 

בשבוע האחרון סיכלו מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות 6 ניסיונות שונים להברחת כ- 90 טון של ירקות לישראל משטחי הרשות הפלשתינאיתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/bdikat_mishlohey_yevu/pirsumim/2014/Pages/sikul_havracha.aspxבשבוע האחרון סיכלו מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות 6 ניסיונות שונים להברחת כ- 90 טון של ירקות לישראל משטחי הרשות הפלשתינאיתבשבוע האחרון סיכלו מפקחי היחידה המרכזית לאכיפה וחקירות 6 ניסיונות שונים להברחת כ- 90 טון של ירקות לישראל משטחי הרשות הפלשתינאית
זמני בדיקות מעבדה - הסגרhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/bdikat_mishlohey_yevu/pirsumim/2014/Pages/zmaney_bdikot.aspxזמני בדיקות מעבדה - הסגרזמני בדיקות מעבדה