2015

 

 

הודעה ליבואנים - אישור יבוא זרעי קישוא מצ'ילהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yevu_tzmahim_mutzrey_tzmahim/bdikat_mishlohey_yevu/pirsumim/2015/Pages/ziray_kishu_chile.aspxהודעה ליבואנים - אישור יבוא זרעי קישוא מצ'ילההודעה ליבואנים