יצוא צמחים ומוצרי צמחים

 

 

 

 

השירותים להגנת הצומח ולביקורת נערכים לקראת יצוא תוצרת חקלאית לבחרייןהגנת הצומח;יצוא צמחים ומוצרי צמחים;הסכמי סחר חדשיםיצוא צמחים ומוצרי צמחים;הגנת הצומח - הסגר צמחים;הגנת הצומחhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/publications/Pages/export_Bahrain.aspxהשירותים להגנת הצומח ולביקורת נערכים לקראת יצוא תוצרת חקלאית לבחריין04/01/2021 22:00:00{6669aa36-dba9-4fc2-bb9e-27fcb979775c}4a55ac2c-9f54-4111-8f62-9d6d8c53f5fd53
שינויים בתהליכי העבודה לייצוא חומר צמחי לממלכה המאוחדת (UK) לאחר הברקזיט - 31.12.20הגנת הצומח;יבוא ויצוא;יצוא צמחים ומוצרי צמחים;הסכמי סחר חדשיםהגנת הצומח;יצוא צמחים ומוצרי צמחיםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yezu_tzmahim_muzrey_tzmahim/Pages/uk_export_plant_health.aspxשינויים בתהליכי העבודה לייצוא חומר צמחי לממלכה המאוחדת (UK) לאחר הברקזיט - 31.12.2003/01/2021 22:00:00{59f5d73a-c3d0-4445-b32b-1c0d1aaddbd4}e6eb22ea-0987-4787-bca8-94a3e210172a12
שינויים בדרישות היצוא של תוצרת חקלאית לאיחוד האירופיהגנת הצומח;ענפי הצומח;יצוא צמחים ומוצרי צמחים;יצוא תוצרת טריה, צמחים וחומר ריבויהגנת הצומח;יצוא צמחים ומוצרי צמחיםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/BikoretQuality/publications/Pages/drishot_yetzu_ihud_iropy.aspxשינויים בדרישות היצוא של תוצרת חקלאית לאיחוד האירופי26/08/2019 21:00:00{93c558f0-0c51-42be-b909-f0bb6c877427}ef0a426b-2ee0-448c-89a2-18cec3f8b45837
שמות בוטניים במיון עברי/לטיני למילוי בתעודות בריאות - 2011יבוא ויצוא;יצוא צמחים ומוצרי צמחיםהגנת הצומח - אגף הסגר צמחים;יצוא צמחים ומוצרי צמחים;יצוא צמחים מוגמרים וחומר ריבוי - צ.ח.ר.https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yezu_tzmahim_muzrey_tzmahim/yetzu_tzahar/pirsumim/Pages/shemot_botanim_2011.aspxשמות בוטניים במיון עברי/לטיני למילוי בתעודות בריאות - 201130/05/2011 21:00:00{012cf6d1-45b1-48e7-9eff-e1a91b6aed3c}15b3f438-d30b-4f81-bbea-fd4b1d12acae4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<a href="/ppis/Yechidot/PlantsRetain/publications/Pages/shot_pailut_namalim.aspx" target="_blank"><img alt="" src="/_layouts/15/IMAGES/ichtm.gif" />shot_pailut_namalim.aspx</a>שעות פעילות בנמלי היצוא לבדיקת משלוחים של אגף הסגר ואגף הביקורת