יצוא צמחים מוגמרים וחומר ריבוי - צ.ח.ר.

 

 

 


השירותים להגנת הצומח ולביקורת פועלים על-פי חוקי מדינת ישראל כמו גם על פי הסכמים ואמנות בינלאומיים, והנם הגורם המוסמך לאשר את בריאות הצמח לפני יצוא.

תעודות בריאות המעידות על התאמת המשלוח לדרישות מדינות היעד ניתנות על ידי השירותים להגנת הצומח ולביקורת לאחר פיקוח ואישור.

יצוא צמחי נוי

מגדל המעוניין לייצא צח"ר ירשם במחלקה ליצוא, בשרות להסגר צמחים ויצורף לספר המשתלות בשירותים​ להגנת הצומח ולביקורת.

כדי להירשם יש להגיש למחלקה ליצוא טופס רישום משתלה בספר המשתלות. מדי שנה ירענן המגדל את פרטיו בספר המשתלות על גבי טופס רענון פרטי משתלה.

המגדל יהיה בפיקוח שוטף על פי דרישות יעדי היצוא, ויקבל דף הערות ביקורת או טופס אישור יצוא תקופתיים בהתאם.

יצוא גאופיטים (פקעות, בצלים)

מגדל המעוניין לייצא גאופיטים (פקעות, בצלים, קני שורש) ירשם במחלקת היצוא בשירותים להגנת הצומח ולביקורת באמצעות טופס קליטת מגדלי גאופיטים ליצוא.

הפיקוח נעשה בהתאם לדרישות מדינות היעד וכולל ביקורת במהלך הגידול בשדה או בבית הצמיחה וכן ביקורת המשלוח במסופי היצוא.

למידע ניתן לפנות אל איש הקשר אורי פרל.

יצוא באיכות מיוחדת

יצוא באיכות מיוחדת הינו מסלול שפותח על ידי השירותים להגנת הצומח ולביקורת שמטרתו לאפשר למגדלים לרכוש צח"ר (צמחים וחומר ריבוי) שמקורם בצמחי אם אשר גודלו בתכניות גידול מיוחדות, תוך עמידה בבדיקות בריאותיות קפדניות הן חזותיות והן מעבדתיות בכל שלב ושלב של שושרת הגידול.

חשיבות המסלול לשתלנים הישראלים המצטרפים אליו היא באפשרות לייצא ליצרנים גדולים וחשובים בחו"ל אשר עובדים עם חומר ריבוי באיכות זהה.

המגדלים מתחייבים לעמוד בדרישות נוספות שמעבר לדרישות החוק הישראלי ודרישות מדינת היעד, על פי הסכם הבנות בין השירותים להגנת הצומח ולביקורת עם ארגון​ המגדלים ההולנדי NAKT.

על המגדל המעוניין לקבל אישור להשתמש במותג של "איכות מיוחדת" לעמוד בכל התנאים הנדרשים על פי הסכם ההבנות. ​

יצוא צמחים מוגמרים וחומר ריבוי - צ.ח.ר.


יצוא צמחים מוגמרים וחומר ריבוי - צ.ח.ר.

 

 

 

 

עדכון למשתלות בנושא חדקונית הדקל האדומה 2014יבוא ויצוא;יצוא צמחים ומוצרי צמחיםיצוא צמחים מוגמרים וחומר ריבוי - צ.ח.ר.;מערך ניטור מזיקי הסגר;הגנת הצומח - אגף הסגר צמחיםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yezu_tzmahim_muzrey_tzmahim/yetzu_tzahar/pirsumim/Pages/hidknit_2014.aspxעדכון למשתלות בנושא חדקונית הדקל האדומה 201418/05/2014 21:00:00{012cf6d1-45b1-48e7-9eff-e1a91b6aed3c}15b3f438-d30b-4f81-bbea-fd4b1d12acae8
בתום מסע ארוך שנים אושר יצוא תמרי ברהי לארה"בהגנת הצומח - אבטחת בריאות הצמח;יצוא מוצרי צמחים;יצוא צמחים מוגמרים וחומר ריבוי - צ.ח.ר.;הגנת הצומח - אגף הסגר צמחים;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/avtahat_briut_tzemah/pirsumim/Pages/yetzu_tmarim_USA.aspxבתום מסע ארוך שנים אושר יצוא תמרי ברהי לארה"ב07/07/2013 21:00:00{bdccdbbb-0e1d-4de2-b5a6-f513656ec30c}56fdc31f-9f7d-409c-a59b-a8a5cc693c554
עיצוב אופנה והגנת הצומח 2012יבוא ויצוא;יצוא צמחים ומוצרי צמחיםהגנת הצומח - אגף הסגר צמחים;יצוא צמחים מוגמרים וחומר ריבוי - צ.ח.ר.https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yezu_tzmahim_muzrey_tzmahim/yetzu_tzahar/pirsumim/Pages/izuv_ofna_ppis.aspxעיצוב אופנה והגנת הצומח 201222/08/2012 21:00:00{012cf6d1-45b1-48e7-9eff-e1a91b6aed3c}15b3f438-d30b-4f81-bbea-fd4b1d12acae6
יום עיון לרכזי הגנת הצומח במשתלות נוי - 8/5/2012יבוא ויצוא;יצוא צמחים ומוצרי צמחיםהגנת הצומח - אגף הסגר צמחים;יצוא צמחים מוגמרים וחומר ריבוי - צ.ח.ר.https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yezu_tzmahim_muzrey_tzmahim/yetzu_tzahar/pirsumim/Pages/yom_iun_rakazey_mashtelot.aspxיום עיון לרכזי הגנת הצומח במשתלות נוי - 8/5/201201/05/2012 21:00:00{012cf6d1-45b1-48e7-9eff-e1a91b6aed3c}15b3f438-d30b-4f81-bbea-fd4b1d12acae5