פרסומים

​​

 

 

החמרה צפויה בדרישות כניסה של עצי פרי וצמחי נוי מישראל לאיחוד האירופיhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yezu_tzmahim_muzrey_tzmahim/yetzu_tzahar/pirsumim/Pages/yetzu_atzwy_pri.aspxהחמרה צפויה בדרישות כניסה של עצי פרי וצמחי נוי מישראל לאיחוד האירופייצוא צמחים וחומר ריבוי של מיני עצי פרי וצמחי נוי מישראל למדינות האיחוד האירופאי עובר טלטלה בימים אלו בעקבות עדכון הרגולציה של האיחוד האירופאי, לפיה צמחים שהוגדרו על ידם כבעלי סיכון גבוה יעברו הליך של הערכת סיכונים לפני שניתן יהיה להמשיך ולייצאם לאירופה.
עדכון למשתלות בנושא חדקונית הדקל האדומה 2014https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yezu_tzmahim_muzrey_tzmahim/yetzu_tzahar/pirsumim/Pages/hidknit_2014.aspxעדכון למשתלות בנושא חדקונית הדקל האדומה 2014עדכון למשתלות בנושא חדקונית הדקל האדומה 2014
עיצוב אופנה והגנת הצומח 2012https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yezu_tzmahim_muzrey_tzmahim/yetzu_tzahar/pirsumim/Pages/izuv_ofna_ppis.aspxעיצוב אופנה והגנת הצומח 2012
יום עיון לרכזי הגנת הצומח במשתלות נוי - 8/5/2012https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yezu_tzmahim_muzrey_tzmahim/yetzu_tzahar/pirsumim/Pages/yom_iun_rakazey_mashtelot.aspxיום עיון לרכזי הגנת הצומח במשתלות נוי - 8/5/2012יום עיון לרכזי הגנת הצומח במשתלות נוי
שמות בוטניים במיון עברי/לטיני למילוי בתעודות בריאות - 2011https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yezu_tzmahim_muzrey_tzmahim/yetzu_tzahar/pirsumim/Pages/shemot_botanim_2011.aspxשמות בוטניים במיון עברי/לטיני למילוי בתעודות בריאות - 2011שמות בוטניים במיון עברי/לטיני למילוי בתעודות בריאות - 2011