אנטומולוגיה (חרקים ופרוקי רגלים)

 

 

 

היחידה לאבחון נגעי חרקים ואקריות עוסקת בזיהוי דוגמאות של מזיקים המגיעות ממדריכים, חוקרים, יבואנים, יצואנים, חברות הדברה וחקלאים.
 
אישור חומר ריבוי לייצוא
חומר ריבוי המיועד לייצוא נבדק ומאושר ביחידה לאנטומולוגיה לאי נוכחות של חרקים ואקריות המהווים מזיקי הסגר במדינות היעד.
 
​יבוא ויצוא חומר ביוטי  
היחידה מבצעת בדיקות של זיהוי וניקיון בדוגמאות של חומר ביוטי (חרקים ואקריות) לצורך אישורי יבוא או יצוא של חרקים ואקריות מועילים. לקבלת אישורי יבוא לחומר ביוטי יש להגיש בקשה לשרות להסגר צמחים.
ראה פרקים:​
  • יבוא חומר ביוטי
  • יצוא אויבים טבעיים
  • ​נגעים חדשים וביעורם  
הטיפול בנגעי הסגר וביעורם מבוצע בהתאם לחוק הגנת הצומח ומטרתו למנוע התפשטות נגע הסגר והתבססותו בארץ. כמו כן, מבוצעת בקרה רשמית על מזיקי הסגר חשובים, הנעשית בהתאם להסכמים בינלאומיים ודרישות מדינות היעד.
צוות אנטומולוגים מומחים, בשיתוף עם גופים חיצוניים, פועל בכל מקרה של טיפול בנגע הסגר להכחדתו ו/או דיכויו.  בנוסף, עוסק הצוות בסקרים יזומים לאיתור מזיקים פולשים, בתוכניות הדברה ארציות, לדוגמה הדברת פריזבוב ים תכוני, ערבה נקייה ועוד.​

ערנות החקלאים הינה גורם חשוב, במטרה לסייע לנו באיסוף מידע ראשוני מהיר ויעיל בהדברת נגעי הסגר.
החקלאים מתבקשים לפנות לאנשי הקשר, בכל מקרה של חשש לנגע חדש כדי לקבל יעוץ והדרכה.
 
אנטומולוגיה (חרקים ופרוקי רגלים)

 

 

 

 

בחינת התאמה בין שיטות מורפולוגיות ומולקולריות לזיהוי טקסונומי של אקריותהגנת הצומח;ענפי הצומח;אבחון נמטודותשירותים להגנת הצומח ולביקורת;הגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים;אנטומולוגיה (חרקים ופרוקי רגלים)https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/Linking-morphological-and-molecular-taxonomy-for-the-identification-of-poultry-house,-soil,-and-nest-dwelling-mites-in-the.aspxבחינת התאמה בין שיטות מורפולוגיות ומולקולריות לזיהוי טקסונומי של אקריות14/04/2019 21:00:00{0ade97c5-bc5c-4b4a-a7f4-363405e0e9d0}d34e4a21-6e40-4e5e-bd36-fc6eb5b6a12742
ספר חדש יצא לאור - כנימות עלה מזיקות בישראלחקלאות ירוקההגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים;אנטומולוגיה (חרקים ופרוקי רגלים);שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/knimot_ale.aspxספר חדש יצא לאור - כנימות עלה מזיקות בישראל26/06/2016 21:00:00{0ade97c5-bc5c-4b4a-a7f4-363405e0e9d0}d34e4a21-6e40-4e5e-bd36-fc6eb5b6a1276
חדש-ישן בארץ: תריפס מזיק בתפוח עץחקלאות ירוקהאנטומולוגיה (חרקים ופרוקי רגלים);הגנת הצומח - אבחון נגעי צמחים;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/tripas_tapuach_etz.aspxחדש-ישן בארץ: תריפס מזיק בתפוח עץ26/08/2014 21:00:00{0ade97c5-bc5c-4b4a-a7f4-363405e0e9d0}d34e4a21-6e40-4e5e-bd36-fc6eb5b6a1274

 

 

 

 

Drosophila suzukii - מזיק חדש באזורינו (אך עדיין לא אצלנו)https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/Drosophila-suzukii.aspxDrosophila suzukii - מזיק חדש באזורינו (אך עדיין לא אצלנו)19/03/2017 22:00:00
ספר חדש יצא לאור - "כנימות העש בישראל"https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/Plants_Defect/publications/Pages/sefer_knimot_ash_2017.aspxספר חדש יצא לאור - "כנימות העש בישראל"19/03/2017 22:00:00