מניעה וניטור של עשבים רעים

​​​​השירות למניעה וניטור של עשבים רעים כולל זיהוי ואיבחון בכל רחבי הארץ.
 
השרות לעשבים רעים נותן גם:
  1. הנחיות לביצוע ניסיונות הנדרשים לרישום קוטלי עשבים בארץ
  2. מיני עשבי​ם פולשים בישראל, הגדרת מיני עשבים פולשים ומידע בנושא; 
  3. הדברה ביולוגית ירוקה, שיטות אלטרנטיביות לביעור עשבים רעים;
  4. נקיון זרעים מיובאים.​

למידע נוסף ניתן לפנות לדניאלה כפרי - הרבולוגית
קבלת קהל לפי תיאום טלפוני בלבד
מניעה וניטור של עשבים רעים
​​​

 

 

‏נוהל מתן פרס לחקלאי מוביל בתחום חקלאות משמרת 2019https://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/shimur_karka/nohalim/Pages/Haklaut_Meshamert_Gift2019.aspx‏נוהל מתן פרס לחקלאי מוביל בתחום חקלאות משמרת 2019
נוהל תמיכה במיזמי הדברה ידידותית לאדם ולסביבה לשנים 2019 - 2020https://www.moag.gov.il/shaham/nohalim/Pages/nohal_hadbara_mesulevet.aspxנוהל תמיכה במיזמי הדברה ידידותית לאדם ולסביבה לשנים 2019 - 2020
מיתוג אקולוגי של מוצרים חקלאייםhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/research_economy_strategy/publication/2018/Pages/Ecological_Branding.aspxמיתוג אקולוגי של מוצרים חקלאיים