משא ומתן עם רשויות הגנת הצומח של מדינות שונות

​תחום אבטחת בריאות הצמח יוצר קשרים עם רשויות הגנת הצומח במדינות שונות בעולם כדי לפתור בעיות שעלו, כדי לפתוח שווקים חדשים וכדי לשמור על הקיים. בנוסף, כחלק מהערכת סיכונים, התחום בודק בקשות יבוא חדשות ממקור או מוצר חדש.

כמה מהנושאים שהתחום טיפל בהם במהלך שנת 2010:
  1. נמנעה דרישה דרום אפריקאית לחייב הצהרה שישראל חופשית ממחלת המלסקו (מחלה הקיימת בארץ), לכל ההדרים. לאחר משא ומתן נסוגה דרום-אפריקה מדרישתה, למעט הצהרה בלימונים. בעניין זה מתנהלים עדין דיונים.
  2. נמנעה סגירת היצוא לאתרוגים לברזיל.
  3. בעקבות תפיסות חוזרות ונשנות של נגעי הסגר ביצוא תבלינים לארה"ב שונו הדרישות כך שהמשך היצוא יתאפשר (אם כי תחת דרישות מחמירות הרבה יותר).
  4. אושר יבוא אתרוגים ממרוקו.​​