פרסומים

​​

 

 

בתום מסע ארוך שנים אושר יצוא תמרי ברהי לארה"בhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/avtahat_briut_tzemah/pirsumim/Pages/yetzu_tmarim_USA.aspxבתום מסע ארוך שנים אושר יצוא תמרי ברהי לארה"ב