​​

 

 

סקר טיב תכשירי הדברה לשנת 2017https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/chimia_labs/publications/Pages/seker_tachshirey_hadbara.aspxסקר טיב תכשירי הדברה לשנת 2017
סיכום סקר שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/chimia_labs/publications/Pages/pirsum_seker_sheeriot.aspxסיכום סקר שאריות חומרי הדברה בתוצרת חקלאית טרייה​השירותים להגנת הצומח ולביקורת במשרד החקלאות ופיתוח הכפר מפרסם לראשונה את סקר שאריות חומרי הדברה בתוצאת החקלאית הטרייה המיוצרת בארץ בצורה מפורטת ומקיפה.
הישג מרשים למעבדה לשאריות חומרי הדברהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/chimia_labs/publications/Pages/sheeriot_homrey_hadbara.aspxהישג מרשים למעבדה לשאריות חומרי הדברהלמעבדה לשאריות חומרי הדברה
דו"ח דוגמאות ביקורת של תכשירי הדברה לשנת 2015https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/chimia_labs/publications/Pages/tashirey_hadbara.aspxדו"ח דוגמאות ביקורת של תכשירי הדברה לשנת 2015דו"ח דוגמאות ביקורת של תכשירי הדברה לשנת 2015