המעבדה לתכשירי הדברה בצמחים

 

 

 

המעבדה לתכשירי הדברה מבצעת בדיקות איכות לתכשירי הדברה המשווקים בארץ. בדיקות המעבדה כוללות זיהוי החומר הפעיל וקביעת תכולתו. 

זמן המתנה לקבלת תוצאות בדיקה נקבע ל-5 ימי עבודה עבור בדיקות שרות.
תוצאות לבדיקות הרישוי מתקבלות תוך חצי שנה מיום קבלת הדוגמאות.
יש לספק עבור כל בדיקה שיטת בדיקה וסטנדרט אנליטי.

 

​בדיקות שרות  

הנן בדיקות של תכשירי הדברה אשר הובאו למעבדה במקרים של תקלה, נזק, תלונה ובכל הקשור לתקינות התוארית (פורמולציה). 
הדוגמאות שמסווגות כ"דוגמאות שרות" מובאות על ידי חקלאים, חברות המשווקות תכשירי הדברה וגופים ציבוריים שונים המשתמשים בחומרי הדברה.
המרכיבים הנבדקים הם על פי דרישות הלקוח לרבות תקינות התוארית, ריכוז חומר פעיל או מזהמים. הלקוח מחויב בתשלום לפי מחירון, ראה אגרות ודמי שרות בפרסומים. התוצאה נמסרת למבקש הבדיקה בלבד.

בדיקות ביקורת תכשירים   
מבוצעות לפי תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים) תשנ"ה - 1994. דגימות המובאות למעבדה על ידי מפקחי השירותים להגנת הצומח ולביקורת, נלקחות ממחסני החנויות לממכר תכשירים וציוד חקלאי. החנות מקבלת החזר עבור התכשיר מהחברה בעלת הרישיון לתכשיר.

אי מסירת תכשירים למפקחים הינה עבירה על החוק!
הבדיקה אינה מחויבת בתשלום. דו"ח שנתי בו נכללות סך כל תוצאות בדיקות תכשירים עבור כל חברה בעלת רשיון לתכשיר מועבר אליה ישירות בתחילת שנה.

בדיקות רישוי   
בדיקות תכשירי הדברה לחקלאות לשם רישוי מתבצעות על פי תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), תשנ"ה – 1994.
חברה הרושמת תכשיר מחויבת במסירת שיטת בדיקה, סטנדרט אנליטי, דוגמת חומר טכני ודוגמה מהתוארית למעבדה.

בדיקות חידוש רישוי   
כל תכשיר רשום חייב בחידוש רישום אחת ל-6 שנים. תנאי לחידוש הרישוי - הבאת סטנדרט אנליטי, חומר טכני ותוארית למעבדה.

בדיקות Me too   
מבוצעות כבדיקות התאמה להגדרת "Me too” עבור תכשירים גנריים.

בדיקות תכשירים מיובאים במסלול מקביל   
חברות המעוניינות לייבא תכשירי הדברה במסלול מקביל חייבות בבדיקת התכשירים המיובאים. היתר מכירה של תכשיר המיובא במסלול מקביל מותנה בבדיקת כל אצווה במשלוח.
הכמות הנדרשת לבדיקת תוארית הינה כ- 100 גרם/ סמ"ק תכשיר, ובמקרה של חומר טכני כ- 10 גרם. רצוי בכל המקרים להביא אריזה סגורה.
במקרה של רישוי וחידוש רישוי יש להביא אריזת פורמולציה מקורית.
בכל מצב של הבאת דוגמת בדיקה רצוי להביא אריזה סגורה.


הסמכת המעבדה   
המעבדה מוסמכת על ידי הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לפי תקן ISO 17025 המבטיח את כשירותה של המעבדה לבצע את הבדיקות.
הסמכת המעבדות הינה בתחום כלל הבדיקות המבוצעות באמצעות כרומטוגרפיה גזית ונוזלית.
קבלת תעודה עם סמליל הרשות מהווה עדות לכך שהבדיקה בוצעה במסגרת הסמכה. תעודות ללא סמליל הרשות אינן במסגרת ההסמכה ואינן תחת פיקוח של הרשות על המעבדה.

*המעבדה מחוייבת לשמור על סודיות הממצאים לפי הוראות "התקשיר".
תקינות התוצאה נקבעת על ידי השוואה לערך מותר או מוחלט של סטייה  כפי שמוגדר במסמך Manual on development and use of FAO and WHO specifications for pesticides
אי וודאות הבדיקה מוצהרת כ %CV בכל תעודת בדיקה.
המעבדה נותנת פרשנות לתוצאות אך לא נותנת חוות דעת על התוצאה.
המעבדה נותנת הצהרת התואמות לתוצאות על סמך התוצאה המתקבלת ללא התחשבות בערך האי וודאות.

השרות במעבדה ניתן בימים א' – ה' בין השעות 08.00 - 15.30.


מעבדה לתכשירי הדברה בצמחים

 

 

 

 

סקר טיב תכשירי הדברה לשנת 2017המזון שאנחנו אוכלים;תכשירי הדברה;הגנת הצומחשירותים להגנת הצומח ולביקורת;הגנת הצומח - אגף כימיה;מעבדה לתכשירי הדברה בצמחים;מעבדות כימיהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/chimia_labs/publications/Pages/seker_tachshirey_hadbara.aspxסקר טיב תכשירי הדברה לשנת 201712/12/2018 22:00:00{77c779f6-c874-4868-b3e3-dbae748b39c3}a969cc37-92fe-43c5-8e14-93411294958a10
קול קורא למיזמי הדברה לזבוב הפירות הים תיכוני 2016 - 2017המזון שאנחנו אוכלים;מזון מן הצומח;תכשירי הדברההגנת הצומח - אגף כימיה;מעבדה לתכשירי הדברה בצמחים;מעבדות כימיה;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/publications/Pages/zvuv_yam_tichony.aspxקול קורא למיזמי הדברה לזבוב הפירות הים תיכוני 2016 - 201726/03/2016 21:00:00{024cf214-df76-4814-b2f8-0c6e3eca63aa}bf543a05-77b9-496f-acf5-5aea2d09aa5029
דו"ח דוגמאות ביקורת של תכשירי הדברה לשנת 2015המזון שאנחנו אוכלים;מזון מן הצומח;תכשירי הדברההגנת הצומח - אגף כימיה;מעבדה לתכשירי הדברה בצמחים;מעבדות כימיהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/chimia_labs/publications/Pages/tashirey_hadbara.aspxדו"ח דוגמאות ביקורת של תכשירי הדברה לשנת 2015{77c779f6-c874-4868-b3e3-dbae748b39c3}a969cc37-92fe-43c5-8e14-93411294958a5

 

 

לילא שיני חג' יחיאלילא שיני חג' יחיא{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466140לילא שיני חג' יחיאמנהלת אגף א כימיה והמעבדה לתכשירי הדברה03-968155403-9681582Lailas@moag.gov.il
היבא חאג' יחיאהיבא חאג' יחיא{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466657היבא חאג' יחיאמנהלת תחום חומרים גנריים, מנהלת המעבדה לתכשירי הדברה03-9681536hibah@moag.gov.il