פרסומים

 

 

הנחיות להגשת תיק לוועדה לאישור תכשירים לחקלאות אורגניתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/haklaut_organit/pirsumim/Pages/hanhayot_hagashat_tik_levaada_takshirim_org.aspxהנחיות להגשת תיק לוועדה לאישור תכשירים לחקלאות אורגנית
תכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - ינואר 2018https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/haklaut_organit/pirsumim/Pages/tachshirim_org_2018.aspxתכשירים לחקלאות אורגנית המורשים למכירה בישראל - ינואר 2018
הודעה לציבור בדבר איסור שימוש בתכשירים "נימפר" "גניקן" ו"יהלום" (עפ"י האצוות המפורטות) של חברת "דע קדם" בחקלאות אורגניתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/haklaut_organit/pirsumim/Pages/tachshirim_org.aspxהודעה לציבור בדבר איסור שימוש בתכשירים "נימפר" "גניקן" ו"יהלום" (עפ"י האצוות המפורטות) של חברת "דע קדם" בחקלאות אורגנית