היתרים מיוחדים

​התחום לתכשירי הדברה מנפיק היתרים מיוחדים למספר תכשירים אשר אינם ניתנים למכירה חופשית. הגבלות אלו נובעות משתי סיבות עיקריות: היות החומרים רעילים במיוחד והיותם בעלי פוטנציאל של נזק לסביבה.

ההיתר המיוחד מאפשר רכישה ושימוש בתכשירי הדברה מוגבלים.

​תכשירים ביוטיים  

אלו הם​ תכשירים להגנת הצומח המכילים גורם ביוטי (חיידק, וירוס, שמר, פטריה, חרק  וכו'...). 
אישור הגורם הביוטי ניתן על ידי ועדה ביוטית המייעצת למנהל השרותים להגנת הצומח ולביקורת. (סעיף​ 2 לנוהל)​

המלצה חיובית של הועדה הביוטית הינה תנאי הכרחי לקבלת היתר לעריכת ניסויים בתכשיר.

המעונין לקבל היתר לעריכת ניסויים בתכשיר ביוטי, ימלא את הסעיפים המתאימים בטופס הבקשה לעריכת ניסויים (עמוד 25 לנוהל).

שאר שלבי הרישום כמתואר בתהליך "רישום ורישוי תכשירי הדברה​".

לפרטים נוספים פנה לאשת הקשר סוהא נאסר, מנהלת רישום ורישוי חומרי הדברה ​​

תהליך רישוי Me-Too  

תכשיר Me Too (תכשיר גנרי) הינו תכשיר המכיל חומר טכני הזהה במהות לחומר טכני בתכשיר הדברה רשום.

למידע נוסף - עמוד 48 ​לנוהל​

רשימת תכשירים מוגבלים והתנאים הנדרשים לקבלת ההיתר:​

​רוש-80 - לקבלת היתר יש להגיש בקשה מקוונת,​ לשאלו​ת ניתן לפנות אל ​ד"ר יואב מוטרו.

מתיל ברומיד בשימושי הסגר - למדבירים מוסמכים בל​בד, לקבלת היתר, יש לפנות לכמאל שרף.