2016

 

 

רשימת מרכיבים לא מומלצים לשימוש בתכשירים להגנת הצומח (חומרים אינרטיים)https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2016/Pages/reshimat_homarim.aspxרשימת מרכיבים לא מומלצים לשימוש בתכשירים להגנת הצומח (חומרים אינרטיים)
הנחיות לרישוי מוצרים מבוססי פרומון לשיבוש הזדווגויות (בלבול זכרים)https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2016/Pages/bilbul_zharim.aspxהנחיות לרישוי מוצרים מבוססי פרומון לשיבוש הזדווגויות (בלבול זכרים)הנחיות לרישוי מוצרים מבוססי פרומון לשיבוש הזדווגויות (בלבול זכרים)
רשימת חומרים פעילים אסורים לשימוש לאחר רוויזיהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2016/Pages/homarim_rivizia.aspxרשימת חומרים פעילים אסורים לשימוש לאחר רוויזיהרשימת חומרים פעילים אסורים לשימוש לאחר רוויזיה
תכשירי הדברה אורגניים להגנת הצומח המורשים למכירה בישראל - יולי 2016https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2016/Pages/tachshirim_organic_7-2016.aspxתכשירי הדברה אורגניים להגנת הצומח המורשים למכירה בישראל - יולי 2016תכשירי הדברה אורגניים להגנת הצומח המורשים למכירה בישראל