​​

 

 

סקר תכשירי הדברה 2016https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2017/Pages/seker_takshirey_hadbara_2016.aspxסקר תכשירי הדברה 2016
רשימת חומרים מקבוצת הטריאזוליםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2017/Pages/triazolim2016.aspxרשימת חומרים מקבוצת הטריאזולים
כנס "לקראת מדיניות הדברה לאומית" יתקיים בתאריך 12.9.17https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2017/Pages/mediniut_leumit.aspxכנס "לקראת מדיניות הדברה לאומית" יתקיים בתאריך 12.9.17
עקרונות ליישום תכשירי הדברה במוסדות חינוך ובסביבתםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2017/Pages/mosdot_hinuch.aspxעקרונות ליישום תכשירי הדברה במוסדות חינוך ובסביבתם
השתלמות בנושא שימוש בתכשיר הדברה טוויסטרhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2017/Pages/hishtalmut_twister.aspxהשתלמות בנושא שימוש בתכשיר הדברה טוויסטר
תיקון תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), תשנ"ה -1994, הארכת תוקף תעודות הרישוםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2017/Pages/tikun_takanot_hagant_hatzomeah.aspxתיקון תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים), תשנ"ה -1994, הארכת תוקף תעודות הרישום
קול קורא לחברות המייצרות ו/או מייבאות חומרי הדברה לפרחים ולענפי קישוטhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2017/Pages/kol_kore_habara_2017.aspxקול קורא לחברות המייצרות ו/או מייבאות חומרי הדברה לפרחים ולענפי קישוט
רישום לוועדות לקבלת היתר עריכת ניסוייםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2017/Pages/rishum_heter_nisuim.aspxרישום לוועדות לקבלת היתר עריכת ניסויים
רישוי חומרי הזנה (דשנים) על ידי השירותים להגנת הצומחhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2017/Pages/dshanim.aspxרישוי חומרי הזנה (דשנים) על ידי השירותים להגנת הצומח
הערכות השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות למגבלות יצוא בענף הצמחי (רביזיה בחומרי הדברה) - 2017https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2017/Pages/rivizia_yetzu_homrey_hadbara_19-2-17.aspxהערכות השירותים להגנת הצומח במשרד החקלאות למגבלות יצוא בענף הצמחי (רביזיה בחומרי הדברה) - 2017
תכשירי הדברה להגנת הצומח המורשים למכירה בישראל - ינואר 2017https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2017/Pages/hadbara_2017.aspxתכשירי הדברה להגנת הצומח המורשים למכירה בישראל - ינואר 2017