​​

 

 

הודעה בדבר רישוי לתכשירים אורגנייםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/rishuy_tahshirim_org.aspxהודעה בדבר רישוי לתכשירים אורגניים
הדברה בקנביס רפואיhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/canabis.aspxהדברה בקנביס רפואי​כיום אין בישראל תכשירי הדברה המותווים לשימוש בגידול קנביס. אולם, עמדת גורמי המקצוע במשרד הבריאות הינה כי חיוני כי ייעשה שימוש בחומרי הדברה בגידולים אלה. זאת, בין היתר, על מנת לספק לצרכנים קנביס רפואי הנקי מזיהומים בקטריאליים ומגורמי סיכון אחרים.​
בחינה מחדש (רוויזיה) של חומרי הדברהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/behina_mehadash_hadbara.aspxבחינה מחדש (רוויזיה) של חומרי הדברה
יום עיון בנושא Phytosanitary Irradiation in Israel - Challenges and Opportunitieshttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/yom_hiyun_19-8-18.aspxיום עיון בנושא Phytosanitary Irradiation in Israel - Challenges and Opportunities​​השירותים להגנת הצומח ולביקורת מתכבדים להזמינך ליום עיון בנושא "טיפולי קרינה בתוצרת חקלאית טרייה בישראל, אתגרים והזדמנויות".​
הזמנה להשתלמות בנושא ביצוע טיפולים במחטאי קרקעhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/mechatei_karka.aspxהזמנה להשתלמות בנושא ביצוע טיפולים במחטאי קרקעהשתלמות בנושא שיטות ליישום טיפולים במחטאי קרקע
סדרי העבודה של הוועדה הבין משרדית לעניין רישום תכשיריםhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/avoda_bein_misradit.aspxסדרי העבודה של הוועדה הבין משרדית לעניין רישום תכשירים
שינויים בתקנות MRL 2017 - הגנה על בריאות הציבורhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/MRL-2017.aspxשינויים בתקנות MRL 2017 - הגנה על בריאות הציבור
רישוי חרום לתכשירים להדברת מקרופומינה בכותנהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/mekofomina.aspxרישוי חרום לתכשירים להדברת מקרופומינה בכותנה
פנייה לשיתוף הציבור בעדכון תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים)https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/pnia_latzibur_takanot_hesder_yevu_takshirim.aspxפנייה לשיתוף הציבור בעדכון תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים)
סקר שביעות רצון לקוחות לשנת 2017 - אגף א' כימיה ותכשירי הדברהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/seker_2017.aspxסקר שביעות רצון לקוחות לשנת 2017 - אגף א' כימיה ותכשירי הדברה
תכשירי הדברה להגנת הצומח המורשים למכירה בישראל - ינואר 2018https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/hoveret_hadbara_2018.aspxתכשירי הדברה להגנת הצומח המורשים למכירה בישראל - ינואר 2018
חוברת תכשירים לחקלאות האורגנית ינואר 2018https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/chimistry/rishum_rishuy/pirsumim/2018/Pages/hoveret_organit_2018.aspxחוברת תכשירים לחקלאות האורגנית ינואר 2018