יבוא מקביל של תכשירי הדברה רשומים

​​​​על פי תקנות הגנת הצומח (הסדר יבוא ומכירה של תכשירים כימיים) (תיקון) התשס"ב – 2001, ניתן ליבא תכשירים להגנת הצומח במסלול מקביל, לתכשירים רשומים מעל 5 שנים.
תהליך קבלת היתר - ראה נוהל יבוא תכשיר הדברה במסלול מקביל (סעי​ף 10 לנוהל).

טפסים
רשימת​ ת​כ​שירי הדברה במסלול יבוא מקביל בעלי היתר מכירה

לפרטים נוספים פנה לאשת הקשר קילשטיין פאולינה