מינהל והכשרה הגה"צ

 

 

 

האגף למינהל והכשרה עוסק בניהול וארגון כלל הפעולות והדרישות המנהלתיות בשירותים להגנת הצומח ולביקורת, ומהווה תשתית מנהלתית וזרוע ביצועית להנהלת הארגון.

האגף מונה 4 מחלקות:

  • משאבי אנוש
  • כספי​ם וחשבונות
  • רכש ולוגיסטיקה
  • איכות ומצוינות

האגף חותר למצוינות ארגונית כחלק מערכי ליבת הארגון ומימוש היעדים האסטרטגיים והחזון הארגוני.

מינהל והכשרה (הגה"צ)

 

 

 

 

השירותים להגנת הצומח מזמינים אתכם למשימת בית נושאת פרסיםהגנת הצומח;ענפי הצומחשירותים להגנת הצומח ולביקורת;מינהל והכשרה (הגה"צ)https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/hachshara ve minhal/pirsumim/Pages/ppis_bait.aspxהשירותים להגנת הצומח מזמינים אתכם למשימת בית נושאת פרסים11/05/2020 21:00:00{8e135d78-862e-482b-8611-e27869276af8}9303da56-b31b-46ec-aa05-7e600a9a7f3030
הקמת תחום מידע ודיגוםמינהל והכשרה (הגה"צ)https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/hachshara ve minhal/pirsumim/Pages/digum_meyda.aspxהקמת תחום מידע ודיגום05/09/2018 21:00:00{8e135d78-862e-482b-8611-e27869276af8}9303da56-b31b-46ec-aa05-7e600a9a7f3024
חדש בשירותים להגנת הצומח! ביצוע בדיקות מעבדה באמצעות חדר קבלת דוגמאות לחומר צמחיאבחון נמטודות;שאריות חומרי הדברה;מעבדה לאבחון מחלות צמחים וירליותמינהל והכשרה (הגה"צ);שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/hachshara ve minhal/pirsumim/Pages/hadar_kabala.aspxחדש בשירותים להגנת הצומח! ביצוע בדיקות מעבדה באמצעות חדר קבלת דוגמאות לחומר צמחי12/10/2015 21:00:00{8e135d78-862e-482b-8611-e27869276af8}9303da56-b31b-46ec-aa05-7e600a9a7f304

 

 

אשוול תמיראשוול תמיר{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466496אשוול תמירמנהל אגף א, מינהל והכשרה03-968140703-9681407tamiras@moag.gov.il
היקסון ברטהיקסון ברט{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6465887היקסון ברטמרכז בכיר סטנדרטים‎03-9681591bretth@moag.gov.il
לוי ישראלהלוי ישראלה{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466106לוי ישראלהרכזת לשכה בכירה03-968150003-9681507israelal@moag.gov.il
לוי שמעוןלוי שמעון{9da41301-d1c8-490e-9609-b3378541d4e4}9327ace3-4f17-459d-8632-138ee311c6466421לוי שמעוןמנהל ענף (רכש ולוגיסטיקה)‎03-968157403-9681590shimon@moag.gov.il