​​​המחלקה אחראית על כלל הפעולות הקשורות בניהול ההון האנושי בשירותים להגנת הצומח ולביקורת, וכן דאגה לצרכי העובד הן במישור המקצועי והן במישור האישי, וזאת החל מקליטת העובד, קידומו, הכשרתו ופיתוחו, נושאי תקינה וכלה בפרישת​ו של העובד לגמלאות.

למידע נוסף בגין מחלקת משאבי אנוש ניתן לפנות אל ליאת אליהו (מרכזת בכירה משאבי אנוש)​​