מלחמה בארבה המדבר

 

 

 

 

ארבה המדבר (בשמו המדעי: Schistocerca gregaria), הוא המזיק החקלאי הבולט ביותר מאז שהאדם החל בגידול תרבותי של צמחים. מוזכר בכתבים עתיקים, בתנ"ך ובקוראן. הארבה הינו עדיין אויב רציני של המגדלים במדינות רבות ומהווה גורם קובע בין מזון לבין רעב. הדבר תלוי, בין היתר, במזג אויר, בלהקות ארבה, גודלן ומהירות נדידתן.

בשירותים להגנת הצומח ולביקורת התקבלה בתחילת חודש מרץ 2013 התראה של ארגון המזון והחקלאות של האו"ם (FAO) על הימצאות נחילי ארבה באזור קהיר במצרים. בגלל משטר הרוחות ותנאי האקלים השוררים באזור, ועקב כך שמדובר בעונת האביב האשר הינה עונת ההתרבות של הארבה, הגיע הארבה גם לשטחי ישראל.
 
המועד הקודם בו נמצאו נחילי ארבה בישראל נרשם בתחילת חודש נובמבר 2004 אז החלה חדירה של ארבה המדבר לישראל שוב מאזור מצרים. אמנם בתחילה היה מדובר בפרטים בודדים שהתגלו לאורך מישור החוף אך מאמצע החודש החלו להקות גדולות של נחילי ארבה לחדור לישראל מסיני לאזור דרום הארץ. הלהקות הודברו ולא נגרם נזק ממשי.

השרותים להגנת הצומח ולביקורת אחראים על הבקרה של תנועת המזיק ועל השמדתו. ליחידה, תכנית מגירה למקרים אלו אשר מיושמות באופן מיידי עם גילוי הפרטים הראשונים. 

עדכון הטיפול בארבה - 2013

מלחמה בארבה המדבר

 

 

 

 

 

 

סוף לארבה המדברמלחמה בארבה המדברhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/MilhamaHarbe/pirsumim/Pages/arbe.aspxסוף לארבה המדבר{ddc78e5f-9ffc-4ce7-946a-c99a64a7d017}a72324d1-b995-457e-be0f-ad5f9a25a1bc4
כצפוי, נחילי ארבה קטנים החלו להתרומם לאוויר מכיוון מצרים לישראל. גם הנחילים בארץ מתחילים להתעופףמלחמה בארבה המדברhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/MilhamaHarbe/pirsumim/Pages/arbe_2.6.13.aspxכצפוי, נחילי ארבה קטנים החלו להתרומם לאוויר מכיוון מצרים לישראל. גם הנחילים בארץ מתחילים להתעופף{ddc78e5f-9ffc-4ce7-946a-c99a64a7d017}a72324d1-b995-457e-be0f-ad5f9a25a1bc5
התמודדות השירותים להגנת הצומח עם הטיפול בארבה - 2013מלחמה בארבה המדברhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/MilhamaHarbe/pirsumim/Pages/arbe_midbar_2013.aspxהתמודדות השירותים להגנת הצומח עם הטיפול בארבה - 2013{ddc78e5f-9ffc-4ce7-946a-c99a64a7d017}a72324d1-b995-457e-be0f-ad5f9a25a1bc6
סיכום ביניים של אירועי פלישת ארבה המדבר - מרץ 2013מלחמה בארבה המדברhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/MilhamaHarbe/pirsumim/Pages/arbe_sikum_2013.aspxסיכום ביניים של אירועי פלישת ארבה המדבר - מרץ 2013{ddc78e5f-9ffc-4ce7-946a-c99a64a7d017}a72324d1-b995-457e-be0f-ad5f9a25a1bc7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

חוק הגנת הצומח התשט"ז-1956https://www.moag.gov.il/ppis/Laws/laws/Pages/hok haganat hatzomeah.aspxחוק הגנת הצומח התשט"ז-1956