פרסומים

 

 

סוף לארבה המדברhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/MilhamaHarbe/pirsumim/Pages/arbe.aspxסוף לארבה המדברסוף לארבה המדבר
כצפוי, נחילי ארבה קטנים החלו להתרומם לאוויר מכיוון מצרים לישראל. גם הנחילים בארץ מתחילים להתעופףhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/MilhamaHarbe/pirsumim/Pages/arbe_2.6.13.aspxכצפוי, נחילי ארבה קטנים החלו להתרומם לאוויר מכיוון מצרים לישראל. גם הנחילים בארץ מתחילים להתעופף
עדכון הטיפול בארבה המדבר - 10/06/13https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/MilhamaHarbe/pirsumim/Pages/arbe_2013.aspxעדכון הטיפול בארבה המדבר - 10/06/13ארבה המדבר
משרד החקלאות החל ביישום תכנית החירום החדשה לטיפול בארבה, זאת בהתאם להנחית השר שמיר כפי שסוכם בסיור שערך בסוף השבוע בנגבhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/MilhamaHarbe/pirsumim/Pages/arbe_5-2013.aspxמשרד החקלאות החל ביישום תכנית החירום החדשה לטיפול בארבה, זאת בהתאם להנחית השר שמיר כפי שסוכם בסיור שערך בסוף השבוע בנגב
התמודדות השירותים להגנת הצומח עם הטיפול בארבה - 2013https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/MilhamaHarbe/pirsumim/Pages/arbe_midbar_2013.aspxהתמודדות השירותים להגנת הצומח עם הטיפול בארבה - 2013משרד החקלאות נמצא ב"כוננות ארבה"
סיכום ביניים של אירועי פלישת ארבה המדבר - מרץ 2013https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/MilhamaHarbe/pirsumim/Pages/arbe_sikum_2013.aspxסיכום ביניים של אירועי פלישת ארבה המדבר - מרץ 2013סיכום ביניים של אירועי פלישת ארבה המדבר
הודעה לציבור התברואנים לגבי ריסוס הארבהhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/negaim hadashim/MilhamaHarbe/pirsumim/Pages/risus_arbe.aspxהודעה לציבור התברואנים לגבי ריסוס הארבה