אוסף מדעי של חרקים ואקריות

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ביחידה לאנטומולוגיה קיים אוסף גדול של חרקים מזיקים וחרקים מועילים בחקלאות.  האוסף כולל פרטים רבים אשר נאספו וזוהו בארץ ובעולם ע"י אנטומולוגים ממוסדות שונים בארץ ובעולם, ביניהם דר' כ. ארגמן ז"ל, דר' ו. קוסליצקי ודר' צ. קליין מהשרותים להגנת הצומח ולביקורת. 


האוסף מוחזק בצורה מדעית  ומשמש את הטכסונומים בארץ ובעולם לצורך זיהוי השוואתי ואימות.
בשנים האחרונות, עקב דרישת היבוא והיצוא החקלאי הוגבר גם איסוף האקריות.

האוסף  פתוח למעוניינים, לצרכי לימוד ומחקר, כמו גם לעבודות אקולוגיות (ביוטופ) ועבודות גמר במגמה הביולוגית לתלמידי תיכון.
לתאום יש לפנות  לגב' אלכסנדרה גופמן.

מרכז המידע והאוסף האנטומולוגי הוקמו בתרומת המשפחה להנצחת שמו של דר' פ.מ. ורמש ז"ל, אשר שימש כמנהל המחלקה לתכשירי הדברה  בין השנים 1977-1985.

למידע נוסף ניתן לפנות אל אלכסנדרה גופמן​

מבחר תמונות מהאוסף  

גלריית חרקים