​​

 

 

רשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mashtelot_2018-2019.aspxרשימת משתלות עצי פרי המאושרות לשנים 2021-2020
רשימת עצי ריבוי מסומנים (אבוקדו) - רכב וכנות, נובמבר, 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/avocado_etzim_2019_2020.aspxרשימת עצי ריבוי מסומנים (אבוקדו) - רכב וכנות, נובמבר, 2020
דו"ח אינטרודוקציה - שנת 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/shatlanut_intro.aspxדו"ח אינטרודוקציה - שנת 2020
רשמים מיום עיון 'גפן יין - עבר, הווה עתיד' - 1.3.2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/yom_iun_gefen_3-20.aspxרשמים מיום עיון 'גפן יין - עבר, הווה עתיד' - 1.3.2020השירותים להגנת הצומח ערכו יום עיון בנושא גפן יין, בו הוצגו זני גפן עתיקים בישראל, אופני גידול חומר ריבוי גפן בעולם, הרכבות חומר ריבוי חדש במשתלות בישראל, בדיקות מעבדה לזיהוי וירוסים בגפן ועוד.
רשימת שתילי נשירים מאושרים לשיווק חורף - 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/shtiley_neshirim_2020.aspxרשימת שתילי נשירים מאושרים לשיווק חורף - 2020
רשימת חוות הריבוי וזני גפן המאושרים לשנת 2020https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zaney_gefen_meusharim_2020.aspxרשימת חוות הריבוי וזני גפן המאושרים לשנת 2020
רשימת בעלי רישיון למכירת זרעים 2020-2019https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/rishyon_zraim_19-20.aspxרשימת בעלי רישיון למכירת זרעים 2020-2019
תו ירוק למשתלות - תו וולונטרי, משותף למשרד להגנת הסביבה ולמכון התקנים הישראליhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/tav_yarok.aspxתו ירוק למשתלות - תו וולונטרי, משותף למשרד להגנת הסביבה ולמכון התקנים הישראלי
רשימת זנים מאושרים, חוות יזרעם הזרע 1939 - תוקף 31.12.19https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/izram_zanim_meusharim_2019.aspxרשימת זנים מאושרים, חוות יזרעם הזרע 1939 - תוקף 31.12.19
רשימת זנים מאושרים, מרחביה - תוקף 31.12.19https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/mmerhavia_zanim_meusharim_2019.aspxרשימת זנים מאושרים, מרחביה - תוקף 31.12.19
רשימת זנים מאושרים יקבי רמת הגולן - תוקף 31.12.19https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/ramat_golan_zanim_meusharim_2019.aspxרשימת זנים מאושרים יקבי רמת הגולן - תוקף 31.12.19
חוברת חומר ריבוי מאושר הדרים - 2018/19https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/homer_ribuy_hadarim_18-19.aspxחוברת חומר ריבוי מאושר הדרים - 2018/19
דו"ח אינטרודוקציה - אוקטובר 2018https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/intro_oct_18.aspxדו"ח אינטרודוקציה - אוקטובר 2018
חומר ריבוי גפן - הערכות הגנת הצומחhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/gefen.aspxחומר ריבוי גפן - הערכות הגנת הצומח
רשימת בעלי רישיון למכירת זרעים 2018-2017https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/rishayon_mechirat_zraim+2017-2018.aspxרשימת בעלי רישיון למכירת זרעים 2018-2017
רשימת זנים מאושרים, יזרעם 2018https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zanim_meusharim_izraam_2018.aspxרשימת זנים מאושרים, יזרעם 2018
רשימת זנים מאושרים, מרחביה 2018https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zanim_meusharim_merhavia_2018.aspxרשימת זנים מאושרים, מרחביה 2018
רשימת זנים מאושרים, רמת הגולן 2018https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zanim_meusharim_ramat_hagolan_2018.aspxרשימת זנים מאושרים, רמת הגולן 2018
עדכון חיוב בדיקות מעבדה ואגרות אינטרודוקציותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/idkun_mehir.aspxעדכון חיוב בדיקות מעבדה ואגרות אינטרודוקציות
עצי אם הדרים - שנת 2017https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/atzey_em_2015.aspxעצי אם הדרים - שנת 2017עצי אם הדרים - 2015
חומר ריבוי הדרים מאושר - 2017https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/etz_ribuy_hadarim_2017.aspxחומר ריבוי הדרים מאושר - 2017
רשימת זנים מאושרים, מרחביה- 2016-2017https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zanim_meusharim_merhavia.aspxרשימת זנים מאושרים, מרחביה- 2016-2017
רשימת זנים מאושרים, רמת הגולן 2016-2017https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zanim_meusharim_ramat_hagolan.aspxרשימת זנים מאושרים, רמת הגולן 2016-2017
רשימת זנים מאושרים, יזרעם 2016-2017https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zanim_meushrim_izraam.aspxרשימת זנים מאושרים, יזרעם 2016-2017
סימון מטעי אם לזרעים ורכב - אבוקדוhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/avokado_zraim.aspxסימון מטעי אם לזרעים ורכב - אבוקדוסימון מטעי אם לזרעים ורכב - אבוקדו