שרותי הסגר ליבוא זנים חדשים - אינטרודוקציה

 

 

 

 

​​​המחלקה לאינטרודוקציה מספקת שרות בדיקה לזנים חדשים של עצי פרי המיובאים ארצה.

לתחנת ההסגר מוכנס כל חומר ריבוי בעל פוטנציאל סיכון. החומר עובר סידרת בדיקות מקיפה לבדיקת ניקיונו מגורמי מחלה שונים ולפיה מתקבלת החלטה אם ניתן לשחררו לגידול בארץ.

יבוא חומר לתחנת ההסגר מותנה ברישיון יבוא.

למידע על גידולים החייבים בתקופת הסגר, ולקבלת רישיון יבוא לחומר ריבוי צמחי פנה לאיש הקשר.

דוחו"ת אינטרודוקציה לעצי פרי נשירים, הדרים וצמחי נוי ניתן להשיג באמצעות איש הקשר.

שרותי אינטרודוקציה ניתנים בתשלום. ראה אגרות ודמי שירות.

למידע נוסף ניתן לפנות לאנשי הקשר: היא-לי בונפילאליקים​ ס​ולומון 

​​

שרותי הסגר ליבוא זנים חדשים - אינטרודוקציה

 

 

 

 

דו"ח שנתי - אינטרודוקציה לנשירים 2012הגנת הצומח - תחום שתלנות וחומר ריבוי;שרותי הסגר ליבוא זנים חדשים - אינטרודוקציה;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/intro_2012.aspxדו"ח שנתי - אינטרודוקציה לנשירים 201231/12/2011 22:00:00{f40bbbe7-f7db-4115-9cb4-152292c9d6eb}7b53467a-cc2f-4ff5-b5de-b0209a951fe624
דו"ח איטרודוקציה 2011הגנת הצומח - אגף אקולוגיה;הגנת הצומח - תחום שתלנות וחומר ריבוי;שרותי הסגר ליבוא זנים חדשים - אינטרודוקציה;שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/doh_intro_2012.aspxדו"ח איטרודוקציה 201122/11/2011 22:00:00{f40bbbe7-f7db-4115-9cb4-152292c9d6eb}7b53467a-cc2f-4ff5-b5de-b0209a951fe622

 

 

 

 

עדכון חיוב בדיקות מעבדה ואגרות אינטרודוקציותhttps://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/idkun_mehir.aspxעדכון חיוב בדיקות מעבדה ואגרות אינטרודוקציות06/09/2017 21:00:00
רשימת זנים מאושרים, מרחביה- 2016-2017https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zanim_meusharim_merhavia.aspxרשימת זנים מאושרים, מרחביה- 2016-201724/01/2017 22:00:00
רשימת זנים מאושרים, רמת הגולן 2016-2017https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zanim_meusharim_ramat_hagolan.aspxרשימת זנים מאושרים, רמת הגולן 2016-201724/01/2017 22:00:00
רשימת זנים מאושרים, יזרעם 2016-2017https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/shatlanut_ribuy/publications/Pages/zanim_meushrim_izraam.aspxרשימת זנים מאושרים, יזרעם 2016-201721/01/2017 22:00:00