• ​לוגו הסמל האורגני להורדה - פורמט Jpg



הסמל האורגני האחיד של מדינת ישראל