2015

 

 

רשימת עוסקים כללית 2015https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2015/Pages/oskim_2015.aspxרשימת עוסקים כללית 2015רשימת עוסקים כללית 2016
האם הירקות והפירות האורגניים שאתם רוכשים באמת אורגניים?https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2015/Pages/seker)organic_2014.aspxהאם הירקות והפירות האורגניים שאתם רוכשים באמת אורגניים?האם הירקות והפירות האורגניים שאתם רוכשים באמת אורגניים?