​​

 

 

אכיפה ופיקוח בהתאם לחוק להסדרת תוצרת אורגנית התשס"ה – 2005https://www.moag.gov.il/ppis/Yechidot/standarts/haklaut_organit/pirsumim/2018/Pages/hasdara_organi.aspxאכיפה ופיקוח בהתאם לחוק להסדרת תוצרת אורגנית התשס"ה – 2005