הכרה והסמכה

​​​​​​

 

 

אישור מדבירים לטיפולי הסגר/ppis/Yechidot/PlantsRetain/bitzua_tipuley_hesger/ishurmadbirim/Pages/default.aspxאישור מדבירים לטיפולי הסגראישור מדבירים לטיפולי הסגר
הכרה במעבדות ביולוגיות/ppis/Yechidot/Plants_Defect/hakarabmaabadotbiolog/Pages/Biology.aspxהכרה במעבדות ביולוגיותהכרה במעבדות ביולוגיות
הכרה במעבדות כימיות (אנליטיות)/ppis/Yechidot/chimistry/Hakara_Maabadot_Analitiyot/Pages/hakara_maabadot.aspxהכרה במעבדות כימיות (אנליטיות)הכרה במעבדות כימיות (אנליטיות)
המנהלה להסמכת גופי בקרה/ppis/Yechidot/standarts/minhala_hasmachat_gufey_bakara/Pages/default.aspxהמנהלה להסמכת גופי בקרההמנהלה להסמכת גופי בקרה
הסמכה לייצוא צמחים וחומר ריבוי באיכות מיוחדת/ppis/Yechidot/PlantsRetain/yezu_tzmahim_muzrey_tzmahim/yetzu_tzahar/zhrichutmeuhedet/Pages/default.aspxהסמכה לייצוא צמחים וחומר ריבוי באיכות מיוחדתהסמכה לייצוא צמחים וחומר ריבוי באיכות מיוחדת
הסמכת יצואנים לבקרה עצמית של תוצרת טרייה/ppis/Yechidot/BikoretQuality/haskamalebakaraazmit/Pages/default.aspxהסמכת יצואנים לבקרה עצמית של תוצרת טרייההסמכת יצואנים לבקרה עצמית של תוצרת טרייה
הסמכת יצרני אריזות עץ לייצוא לפי תקן IPSM15/ppis/Yechidot/BikoretQuality/arizot_etz/Pages/default.aspxהסמכת יצרני אריזות עץ לייצוא לפי תקן IPSM15הסמכת יצרני אריזות עץ לייצוא לפי תקן IPSM15