שירותים

​​
iStock-922729794.jpg
משרד החקלאות מקים מערכת השקעות מרכזית, אשר תעניק למשרד יכולות נרחבות לניהול מקצועי ויעיל של מערך ההשקעות. המערכת המרכזית תהווה תשתית למתן שירות איכותי ללקוחות משרד החקלאות המגישים בקשות במסגרת המגוון הרחב של קולות קוראים המנוהלים על ידי המשרד.

הקמת מערכת ההשקעות המרכזית נסמכת על חשיבות וחיוניות ההשקעות בחקלאות הישראלית אותן מקדם משרד החקלאות, אשר מהוות מרכיב מהותי בפעילותו של המשרד ומשמשות כאחד מהאמצעים העיקריים ליישום מדיניותו. המשרד מנהל מגוון רחב של קולות קוראים, על ידי מספר רב של יחידות, המיועדים לאלפי חקלאים וגופים נוספים.

מערכת ההשקעות המרכזית של משרד החקלאות תהווה תשתית לניהול מכלול התהליכים הנוגעים לקולות הקוראים המתפרסמים על ידי המשרד, לרבות גיבוש הקול הקורא (נוהל התמיכות), מילוי הבקשה על ידי הנתמך והגשתה, בדיקת העמידה בתנאי הסף על ידי גורמי המקצוע במטה ובמחוזות, פעילות ועדות התמיכות, הקמת כתבי האישור וביצוע התשלומים.

המערכת תביא לשיפור ולייעול של תהליכי העבודה הנערכים במסגרת ניהול הקולות הקוראים של משרד החקלאות, וכן תאפשר קבלת מידע מלא ואמין אודות קולות קוראים אלה, לשם הפקת תובנות מקצועיות על ידי הנהלת המשרד ויחידותיו. 
מערכת ההשקעות המרכזית של משרד החקלאות תעניק חוויית משתמש איכותית ללקוחות המשרד המגישים בקשות לתמיכה, אשר יזכו לקבל באמצעותה שירות איכותי ויעיל. עם השלמת פיתוח המערכת ייהנו מגישי הבקשות ממגוון יתרונות, כאשר בין היתר ייחסך מהם הצורך להגיש מסמכים שהוגשו למשרד בעבר ויינתן עדכון שוטף לגבי סטטוס הטיפול בבקשות שהוגשו.

בשלב זה המערכת נמצאת בשלבי פיתוח מתקדמים, אשר במסגרתם נערכים פיילוטים בשיתוף יחידות המשרד.

הגשת הבקשות במסגרת הקול הקורא להשקעות הון בחקלאות עבור מפוני מובלעת צופר, אשר פורסם מטעם מינהלת השקעות, תיערך באמצעות מערכת ההשקעות המרכזית של משרד החקלאות. 
המועד האחרון להגשת הבקשות במסגרת הקול הקורא הינו 26.11.2020 . 


קישור למערכת התמיכות המרכזית לשם הגשת בקשות תמיכה:  https://tmi.moag.gov.il

תשומת לבכם למדריך למשתמש​ המופיע באתר 

מוקד סיוע, אשר יעמוד לרשותכם, לשם מתן מענה בנושאים הנוגעים לאופן השימוש במערכת התמיכות המרכזית: דוא"ל Support-tm@moag.gov.il , טל' 03-9485666 .