תשלומים מקוונים

​​​ שירות התשלומים הממשלתי מכיל מספר חנויות מקוונות המאפשרות לשלם מגוון אגרות למשרד החקלאות ופיתוח הכפר.

 

 

 

אגרות לקבלת מידעhttps://ecom.gov.il/Counter/general/homepage.aspx?counter=38&catalog=12&category=InfoPayments&language=heאגרות לקבלת מידע
חנות המכרזים של מנהל הרכשhttps://www.mr.gov.il/CentralTenders/Pages/SearchTenders.aspxחנות המכרזים של מנהל הרכש
קנסות מנהלייםhttps://ecom.gov.il/voucherspa/input/435?clear=trueקנסות מנהליים
תשלום אגרות ודמי שירות לשירותים הווטרינריםhttps://ecom.gov.il/counterspa/home/51/0?language=heתשלום אגרות ודמי שירות לשירותים הווטרינרים
תשלום אגרות ודמי שירות עבור שירותים להגנת הצומחhttps://ecom.gov.il/counterspa/home/90/0/0?clear=trueתשלום אגרות ודמי שירות עבור שירותים להגנת הצומח
תשלום חובות עבור שירותים הווטרינריםhttps://www.gov.il/he/service/paying_debt_for_veterinary_serviceתשלום חובות עבור שירותים הווטרינרים
תשלום חובות עבור שירותים להגנת הצומח ולביקורתhttps://ecom.gov.il/Voucher/InputPage.aspx?vid=402תשלום חובות עבור שירותים להגנת הצומח ולביקורת
תשלומי אגרות עבור זכות מטפחיםhttps://ecom.gov.il/counter/general/homepage.aspx?counter=67תשלומי אגרות עבור זכות מטפחים
תשלומי אגרות עבור רישיון דיגhttps://ecom.gov.il/voucherspa/input/446?clear=trueתשלומי אגרות עבור רישיון דיג
תשלומים עבור פקיד היערות - שימו לב! התשלום הוא עבור בקשת כריתה ו/או העתקה ולא לפי כמות העצים https://ecom.gov.il/Counter/general/homepage.aspx?counter=81תשלומים עבור פקיד היערות - שימו לב! התשלום הוא עבור בקשת כריתה ו/או העתקה ולא לפי כמות העצים