משרדי חקלאות בעולם

 

 

משרד החקלאות האיריhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/agri_olam/Pages/afri_ie.aspxמשרד החקלאות האירי
משרד החקלאות האיטלקיhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/agri_olam/Pages/inea.aspxמשרד החקלאות האיטלקי
משרד החקלאות ההולנדיhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/agri_olam/Pages/minlnv.aspxמשרד החקלאות ההולנדי
משרד החקלאות האמריקניhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/agri_olam/Pages/usda.aspxמשרד החקלאות האמריקני