אקדמיה
 

 

הפקולטה להנדסה חקלאית - אוניברסיטת טקססhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/akademia/Pages/baem_tamu.aspxהפקולטה להנדסה חקלאית - אוניברסיטת טקסס
החברה האנטומולוגית בישראלhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/akademia/Pages/entomology.aspxהחברה האנטומולוגית בישראל
המרכז לצמחים חדשים - אוניברסיטת פרדו, אינדיאנהhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/akademia/Pages/hort_purdue.aspxהמרכז לצמחים חדשים - אוניברסיטת פרדו, אינדיאנה
הפקולטה להנדסה חקלאית בטכניוןhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/akademia/Pages/technion.aspxהפקולטה להנדסה חקלאית בטכניון
הפקולטה לחקלאות - אוניברסיטת פרדו אינדיאנהhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/akademia/Pages/הפקולטה לחקלאות - אוניברסיטת פרדו אינדיאנה.aspxהפקולטה לחקלאות - אוניברסיטת פרדו אינדיאנה
הפקולטה לחקלאות, מזון ומדעי איכות הסביבה - האוניברסיטה העבריתhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/akademia/Pages/הפקולטה לחקלאות מזון ומדעי איכות הסביבה -.aspxהפקולטה לחקלאות, מזון ומדעי איכות הסביבה - האוניברסיטה העברית
מדרשת שדה בוקרhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/akademia/Pages/מדרשת שדה בוקר.aspxמדרשת שדה בוקר
מו"פ דרוםhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/akademia/Pages/מופ דרום.aspxמו"פ דרום
מו"פ צפוןhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/akademia/Pages/מופ צפון.aspxמו"פ צפון
מכון ויצמןhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/akademia/Pages/מכון ויצמן.aspxמכון ויצמן
מרכז גילת למחקרhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/akademia/Pages/מרכז גילת למחקר.aspxמרכז גילת למחקר
מרכז לחקלאות ופיתוח הכפר - אוניברסיטת אייוהhttps://www.moag.gov.il/services/kishurim_shimushim/akademia/Pages/מרכז לחקלאות ופיתוח הכפר - אוניברסיטת אייוה.aspxמרכז לחקלאות ופיתוח הכפר - אוניברסיטת אייוה