דו"חות חוק חופש המידע

​​​​​​​​

 

 

דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2017https://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/hovesh_meyda_shnati/Pages/chofesh_hameida_2017.aspxדו"ח חוק חופש המידע לשנת 2017
דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2016https://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/hovesh_meyda_shnati/Pages/Freedom_of_Information_2016.aspxדו"ח חוק חופש המידע לשנת 2016
דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2015https://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/hovesh_meyda_shnati/Pages/hofesh-hameida2015.aspxדו"ח חוק חופש המידע לשנת 2015
דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2014https://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/hovesh_meyda_shnati/Pages/Freedom_of_Information_2015.aspxדו"ח חוק חופש המידע לשנת 2014דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2014
דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2013https://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/hovesh_meyda_shnati/Pages/Freedom_of_Information_2014.aspxדו"ח חוק חופש המידע לשנת 2013דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2013
דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2012https://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/hovesh_meyda_shnati/Pages/Freedom_of_Information_2013.aspxדו"ח חוק חופש המידע לשנת 2012דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2012
דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2011https://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/hovesh_meyda_shnati/Pages/hofesh_meida_2011.aspxדו"ח חוק חופש המידע לשנת 2011דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2011
דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2010https://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/hovesh_meyda_shnati/Pages/hofesh_meida_2010.aspxדו"ח חוק חופש המידע לשנת 2010דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2010
דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2009https://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/hovesh_meyda_shnati/Pages/doch_chok_chofesh_hameyda 2009.aspxדו"ח חוק חופש המידע לשנת 2009דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2009
דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2008https://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/hovesh_meyda_shnati/Pages/doch_chok_chofesh_hameyda 2008.aspxדו"ח חוק חופש המידע לשנת 2008דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2008
דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2007https://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/hovesh_meyda_shnati/Pages/doch chok chofesh hameyda 2007.aspxדו"ח חוק חופש המידע לשנת 2007דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2007
דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2006https://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/hovesh_meyda_shnati/Pages/דוח חופש המידע לשנת 2006.aspxדו"ח חוק חופש המידע לשנת 2006
דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2005https://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/hovesh_meyda_shnati/Pages/hofesh_meyda_2005.aspxדו"ח חוק חופש המידע לשנת 2005דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2005
דו"ח חוק חופש המידע לשנת 2004https://www.moag.gov.il/services/law_freedom_of_information/hovesh_meyda_shnati/Pages/דוח חוק חופש המידע לשנת 2004.aspxדו"ח חוק חופש המידע לשנת 2004